Academische vrijheid en wetenschapsfinanciering

In English

Leden van De Jonge Akademie kunnen met een beurs van De Jonge Akademie projecten uitvoeren die aansluiten bij haar doelstellingen.

Filter op

Nederlandse wetenschappers worden op allerlei manieren gestimuleerd financiering voor onderzoek te zoeken in de private sector. Tegelijk is er ook weerstand tegen de financiering van conferenties en onderzoek door internationale bedrijven.

Deze publiek-private samenwerkingen brengen risico’s, maar ook voordelen met zich mee. Er is echter weinig zicht op het type en de omvang van de deelname van de private sector aan wetenschappelijk onderzoek. In dit project wil De Jonge Akademie verkennend onderzoek doen naar de omvang van deze vorm van financiering. Welke disciplines maken er gebruik van private samenwerking, wie hebben er toegang toe en wat zijn de effecten van dit type samenwerking op wetenschap in Nederland?

De resultaten van dit onderzoek zullen gedeeld worden met beleidsmakers, onderzoekfinanciers en wetenschappers. De Jonge Akademie wil dit thema agenderen, ook om discussie over het onderwerp op gang te brengen. Het rapport verschijnt in het voorjaar van 2023.

Images

Lopende projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.