Tussen onderzoek en samenleving: aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie

March 16, 2012

De Jonge Akademie schetst in dit advies de rol van verschillende partijen in wetenschapscommunicatie en –educatie, benoemt knelpunten en doet aanbevelingen voor verbetering.

2012 | 27 pagina's

Wetenschap maakt integraal deel uit van de maatschappij. De wijdverbreide toepassing van wetenschappelijke kennis en haar rol in politiek en beleid maakt het noodzakelijk dat iedereen op de hoogte is van wetenschappelijke resultaten en zich een gefundeerde mening kan vormen over de invloed van wetenschap in het persoonlijke leven en de samenleving als geheel. Wetenschapscommunicatie is daarom van groot belang. Geen eenvoudige taak: wetenschappelijk kennis is vaak complex , nooit 'af' en vaak onderwerp van onderlinge discussie. Dit is inherent aan het wetenschappelijke proces en draagt bij aan de kwaliteit. 

Om de verschillende argumenten op waarde te kunnen schatten is echter enige kennis nodig van de methoden die tot bepaalde resultaten hebben geleid. Juist aan deze kennis ontbreekt het vaak. Wetenschappers, wetenschapsbestuurders, de media en communicatieafdelingen, maar ook het funderend onderwijs spelen elk een eigen rol in wetenschapscommunicatie.

De Jonge Akademie werkt in dit advies uit hoe deze partijen hun bijdrage aan wetenschapscommunicatie zouden kunnen optimaliseren. 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings