Uitbreiding extensieregel vernieuwingsimpuls

April 27, 2018

Niet alleen de moeder, maar beide ouders moeten bij zwangerschap verlenging krijgen van de indientermijn voor NWO-financiering.

Op 26 april maakte NWO bekend dat het de de extensieregel Vernieuwingsimpuls uitbreidt naar alle ouders: ook de ouder, niet zijnde de biologische moeder, krijgt voortaan verlenging van de indientermijn. Zo hoopt NWO een betere verdeling van werk- en zorgtaken tussen ouders te stimuleren.

Aan de Vernieuwingsimpuls (VI), een NWO-financieringsprogramma voor onderzoekers, zit een tijdslimiet tot wanneer onderzoekers na hun promotie een aanvraag in mogen dienen. Waar de biologische moeder in het geval van zwangerschapsverlof al tot achttien maanden verlenging van de indientermijn per kind kreeg, krijgt de andere ouder nu ook per kind zes maanden verlenging.

De aanpassing van de extensieregel is mede het gevolg van een opiniestuk (zie onderaan de pagina) dat voorzitter Belle Derks en vice-voorzitter Martijn Wieling namens De Jonge Akademie in een bestuurlijk overleg in maart voorlegden aan het bestuur van NWO. Ze pleitten hierin voor een automatische verlenging van zes maanden voor de andere ouder. NWO gaf aan de extensiewijziging meteen door te voeren.

Zie verder ook het artikel op ScienceGuide "NWO geeft voortaan alle ouders langer de tijd voor een aanvraag" en de artikelen in de UKrant "NWO helpt ook vaders zorgen" en UToday "NWO-beurs: extensie van extensieregel", de universiteitskranten van resp. de Rijksuniversiteit Groningen de Universiteit Twente.

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings