Reacties op rapport van Commissie Van Rijn

June 26, 2019

Verzamelpagina met de verschillende reacties van De Jonge Akademie op het rapport van de Adviescommissie Bekosting Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Op 15 mei 2019 verscheen het rapport van de Commissie van Rijn, over wijzigingen aan de manier waarop hoger onderwijs en onderzoek worden gefinancierd. De reactie op het rapport van de minister van OCW volgde, waaruit bleek dat het ministerie de aanbevelingen van commissie grotendeels zal overnemen. Dit betekent dat er een verdeling van de middelen over de instellingen zit aan te komen. De Jonge Akademie maakt zich grote zorgen over de uitwerking hiervan.

De Jonge Akademie is van mening dat het oplossen van knelpunten in het ene vakgebied niet tot meer knelpunten in andere vakgebieden moet leiden. Investering is welkom, maar herverdeling niet. Ook mag een verschuiving van de tweede naar de eerste geldstroom niet ten koste gaan van de ruimte om vrij, ongebonden onderzoek te kunnen doen. Ook vindt De Jonge Akademie dat aansluiting op de arbeidsmarkt geen leidend criterium moet zijn voor de bekostiging van universitair onderwijs. Lees onderaan de pagina het volledige statement.

Statements

Eerder publiceerde de KNAW en De Jonge Akademie een statement met de uitgangspunten. Beide academies achten abrupte verschuivingen van gelden schadelijk, omdat veel geldstromen binnen het systeem samenhangen. Zo kunnen talent en expertise behouden blijven. Ook gaan wijzigingen dan minder snel ten koste van een bepaald vakgebied. Wijzigingen die worden doorgevoerd, dienen geleidelijk te gaan en elke paar jaar geëvalueerd te worden.

Daarnaast besloot naar aanleiding van het rapport een groot deel bèta-wetenschappers van De Jonge Akademie actie te ondernemen. Ze plaatsten een statement Bèta-wetenschappers tegen bezuinigingen in andere wetenschapsgebieden waarin werd benadrukt dat ze niet willen dat investeringen in bèta/techniek ten koste gaan van andere wetenschappen. Het statement werd ondertekend door ruim driehonderd bèta-wetenschappers waaronder onder andere Spinoza-winnaars, KNAW-leden en bestuurders.

Aanvullend schreef DJA-lid en wiskundige Arne Smeets een opiniestuk in Science Guide waarin hij het belang van interdisciplinariteit nogmaals benadrukt.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings