Wat moet er gebeuren?

Een stappenplan om van idee naar concrete implementatie van Iedereen professor! te komen.

In English

  1. Praat over ‘iedereen professor!’: met elkaar, met je faculteits- en universiteitsbestuur en met het college van promoties. Leg uit wat ‘Iedereen professor! inhoudt. Bij iedere ‘nee’ (of ‘ja maar’), vraag je ‘waarom niet’? Bezwaren en suggesties kunnen doorgegeven worden aan dja@knaw.nl. Hiermee zullen we we de ’ja, maar-en’ en actiepunten actualiseren.
  2. Identificeer reglementen en procedures waarin de functie hoogleraar een vereiste is en beoordeel of de specificatie van hoogleraar passend is. Toets of alleen inhoudelijke expertise vereist is, of dat het inderdaad gewenst is dat iemand met meer ‘functiezwaarte’ de functie vervult. Geef door aan dja@knaw.nl om welke documenten het gaat. Graag stellen we een lijst op van deze documenten, zodat ook aan andere universiteiten gekeken kan worden waar gezocht moet worden. We zetten de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vast op het lijstje.
  3. Verzoek aanpassing van het promotiereglement van de universiteit. Dit gaat om wie eerste promotor mag zijn, wie er in de promotiecommissie mag plaatsnemen en een oordeel mag vormen over de kwaliteit van het proefschrift, cum laude-regeling, samenstelling leescommissie en oppositie. N.B. de functie copromotor is na invoering van ‘Iedereen professor!’ voorbehouden aan een post-doc, een ud met nog te weinig ervaring of een staf-onderzoeker niet in een ud/uhd/hoogleraar-positie. Daarnaast zal het dus ook standaard mogelijk zijn om een derde promotor toe te voegen.
  4. Bespreek in je faculteit/ graduate school wat de passende criteria zijn om het ius promovendi te kunnen krijgen, waarbij ervaringen en expertise leidend zijn en niet het functieprofiel.
  5. Bespreek in je faculteit/graduate school hoe kwaliteit van promotiebegeleiding gewaarborgd wordt. Denk aan een ‘license to supervise’ voor iedereen met promotierecht (ud’s, uhd’s en hoogleraren), die net als je vliegbrevet regelmatig vernieuwd moet worden. Dit komt natuurlijk ook de huidige situatie ten goede.
  6. Gebruik dit moment om de UFO-profielen te herzien en breder in te richten volgens Erkennen en Waarderen.
  7. Geef het vooral door als het idee enthousiast of welwillend ontvangen wordt. Mail naar dja@knaw.nl.

Projectpagina Iedereen professor!

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings