Collectieve kennisontwikkeling: verkennend onderzoek naar transdisciplinariteit in de wetenschap

Steeds vaker financieren wetenschapsfinanciers transdisciplinair onderzoek, maar het opzetten en uitvoeren van dit onderzoek is ingewikkeld. De Jonge Akademie verzamelt inzichten van wetenschappers, maatschappelijke partners en NWO-medewerkers om de barrières in kaart te brengen.

Dit project wordt gedeeltelijk uitgevoerd in samenwerking met het NWO Kennisplatform voor inter- en transdisciplinair onderzoek.

In English

Wat is transdisciplinair onderzoek?

Bij transdisciplinair onderzoek wordt de kennis en expertise van maatschappelijke actoren en bedrijven in het gehele onderzoeksproces betrokken. Het achterliggende idee is onder meer dat complexe wetenschappelijke en maatschappelijke problemen, zoals het aanpakken van de coronacrisis, of het herstellen van biodiversiteit, niet opgelost kunnen worden vanuit één discipline of perspectief. Hiervoor is zowel integratie van kennis uit verschillende disciplines (binnen de universiteit) als praktijken (buiten de universiteit) nodig. Daarnaast kan transdisciplinair onderzoek ook leiden tot nieuwe fundamenteel wetenschappelijke vragen en inzichten.

Barrières

Wetenschapsfinanciers financieren in toenemende mate transdisciplinair onderzoek, zoals bijvoorbeeld meerjarige NWO-programma’s (KIC en NWA) of de recent opgerichte ‘convergentie alliantie’ tussen Erasmus Universiteit, Erasmus Medisch Centrum en TU Delft (convergence.nl). Maar het opzetten en uitvoeren van transdisciplinair onderzoek is ingewikkeld, onder andere omdat veel wetenschappers en universiteiten nog geen routines en ‘best practices’ voor de benodigde kennisuitwisseling hebben opgebouwd. Hierdoor wordt kennisontwikkeling via een bredere gemeenschap nu niet optimaal benut. Ook kan er sprake zijn van een mismatch tussen wat transdisciplinair onderzoek vraagt van wetenschappers (én van maatschappelijke partners), en huidige financieringssystemen.

Transdisciplinair onderzoek in beeld

De Jonge Akademie wil de volgende vragen verkennen:

  • Wat zijn motivaties van wetenschappers en maatschappelijke partners om tijd en energie in een transdisciplinair onderzoeksproject te steken?
  • Welke rollen zien wetenschappers en maatschappelijke partners voor zichzelf weggelegd in dergelijke onderzoeksprocessen?
  • Welke infrastructuur wordt ontwikkeld om aan kennisuitwisseling en kennisintegratie te doen?
  • Welke barrières en kansen ervaren wetenschappers en maatschappelijke partners in het opzetten en uitvoeren van transdisciplinaire projecten? Hierbij onderscheiden we barrières en kansen die ervaren worden in de dagelijkse werkpraktijk, in de samenwerking tijdens het project en in de samenwerking met financiers.

De Jonge Akademie zet in samenwerking met NWO een vragenlijst uit. Daarnaast worden gezamenlijk twee rondetafelgesprekken georganiseerd, een met wetenschappers en een met andere maatschappelijke organisaties. De Jonge Akademie neemt verder een aantal diepte-interviews af. We hopen hiermee te leren hoe wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde te realiseren is.

Daarnaast willen we advies uitbrengen in de vorm van een openbaar rapport met concrete handvatten voor onderzoekers, NWO en kennisinstellingen over hoe inter- en transdisciplinair onderzoek zo goed mogelijk uitgevoerd en ondersteund kan worden. De inzichten uit de vragenlijst, interviews, en rondetafelgesprekken tezamen informeren dit advies.

Rondetafelgesprekken over inter- en transdisciplinair onderzoek

Op 2 februari 2023 organiseerde NWO en De Jonge Akademie de eerste van twee rondetafelgesprekken.

Bekijk het beeldverslag

Lees het verslag

Op 10 mei 2023 vond de tweede bijeenkomst plaats. Hierbij schoven ook maatschappelijke partners aan.

Projectgroep

  • Betrokken leden: Lotte Krabbenborg, Hilde Verbeek, Renske Keizer, Eddie Brummelman, Scott Douglas, Hanneke Hulst en Lisa Herzog.

Vragen?

Neem contact op via dja@knaw.nl.  

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings