Niet de eerste de beste: eerstegeneratiewetenschappers en hun ervaringen in de wetenschap

Er is weinig aandacht voor eerstegeneratiewetenschappers: wetenschappers wier ouders zelf niet naar de universiteit gingen.

De Jonge Akademie gaat eerstegeneratiewetenschappers aan universiteiten interviewen om hun ervaringen in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om kansengelijkheid in de Nederlandse wetenschap te vergroten.

Er is wereldwijd sprake van onderwijsongelijkheid. Kinderen zonder universitair opgeleide ouders halen lagere cijfers, krijgen lagere schooladviezen en volgen minder vaak een universitaire opleiding. En als ze zo’n opleiding toch volgen, voelen ze zich er vaak minder thuis.

Het is daarom niet verwonderlijk dat 'eerstegeneratiewetenschappers' — wetenschappers wier ouders zelf niet naar de universiteit gingen — ondervertegenwoordigd zijn aan de universiteit. Deze wetenschappers staan voor een unieke uitdaging: hun weg vinden in een academische wereld met ongeschreven regels en een verborgen curriculum, zonder hulp van een bestaand sociaal netwerk.

Een stem voor eerstegeneratiewetenschappers

Toch is er vooralsnog weinig aandacht voor deze groep. Wat zijn hun ervaringen in de Nederlandse wetenschap? Hoe navigeren ze de twee werelden—de wereld waarin ze zijn opgegroeid en de wereld waarin ze zich nu begeven? Welke rol speelt hun achtergrond in hun wetenschappelijke carrière? En op welke manier kunnen Nederlandse universiteiten en wetenschapsfinanciers bijdragen aan gelijke kansen voor eerste-generatie-wetenschappers?

Het doel van 'Niet de eerste de beste' is om deze vragen te beantwoorden aan de hand van 15-20 interviews met eerstegeneratiewetenschappers. Dit verwerken we in een rapport, dat we online zullen publiceren en zullen aanbieden aan Nederlandse universiteiten en wetenschapsfinanciers. Met dit project geven we een stem aan eerste-generatie-wetenschappers en zullen wij met hen concrete aanbevelingen formuleren om diversiteit en inclusie in de Nederlandse wetenschap te vergroten.

Projectgroep

  • Betrokken leden: Eddie Brummelman, Hanneke Hulst, Lotte Krabbenborg, Hilde Verbeek, Chiel van Heerwaarden, Lizza Hendriks, Michel Vols, Shari Boodts, Tom de Greef, Tazuko van Berkel
  • Andere betrokkenen: Justine Brüninghaus, Charisma Hehakaya

Lopende projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings