Stress-NL

Het Stress-NL-consortium heeft als doel om krachten tussen onderzoekers in heel Nederland te bundelen, van moleculaire, preklinische tot klinische stressonderzoekers die allemaal nodig zijn om onze kennis en op het gebied van stress te bevorderen.

Logo Stress-NL

STRESS-NL: oprichting van een nationaal stress-consortium

Het stresssysteem is alomtegenwoordig in mens en dier en is van essentieel belang voor aanpassing aan een veranderende omgeving. De relevantie van stress kan dan ook bijna niet worden overschat. Buitensporige of langdurige stress verhoogt de kwetsbaarheid voor bijna alle psychische en lichamelijke ziektes. Onze kennis over de mechanismen van stress is gestegen tot een punt dat synthese mogelijk is met nieuwe initiatieven.

Het Stress-NL-consortium heeft als doel om krachten tussen onderzoekers in heel Nederland te bundelen, van moleculaire, preklinische tot klinische stressonderzoekers die allemaal nodig zijn om onze kennis en op het gebied van stress te bevorderen. Het Stress-NL-consortium wil stressonderzoek versterken door het combineren van kennis, coördinatie van de inspanningen, en het delen van onderzoeksgegeven. Daarbij wil Stress-NL het belang van fundamenteel en toegepast stressonderzoek duidelijk maken aan onderzoeksinstellingen, de overheid maar ook het grote publiek.

Doelstellingen

De doelstelling van Stress-NL is het faciliteren van een landelijk platform:

  1. voor interdisciplinaire uitwisseling van kennis over stressonderzoek binnen de moleculaire, cellulaire, systemen, gedrags-, en klinische neurowetenschappen;
  2. voor uitwisseling en integratie van onderzoeksgegevens afkomstig van meerdere universiteiten en onderzoeksgroepen;
  3. om het belang van stressonderzoek aan belanghebbenden op nationaal en Europees niveau en daarbuiten (subsidie organisaties, goede doelen stichtingen, enz.) duidelijk te maken;
  4. dat aan een breed publiek duidelijk kan maken waarom wetenschappelijk onderzoek naar stress en stress-gerelateerde aandoeningen zo belangrijk is.

Informatie

Stress-NL is een project dat tot stand is gekomen met behulp van een projectbeurs van De Jonge Akademie. Zie voor meer informatie: www.stress-nl.nl.

Images

Afgeronde projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings