Een slimmer academisch jaar

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang en dit veroorzaakt problemen voor docenten en studenten. De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering.

In English

De Jonge Akademie constateert dat studenten en docenten in Nederland het onderwijsjaar vaak als extreem lang ervaren. Voor wetenschappers betekent dit dat al hun kerntaken gedurende bijna het hele jaar tegelijkertijd hun aandacht vragen, wat leidt tot inefficiëntie en een verdere verzwaring van de reeds torenhoge werkdruk. Voor studenten biedt het academische jaar aan veel Nederlandse universiteiten tussen september en juli geen enkel rustpunt. Dit zorgt voor vermoeidheid en stress, en ontneemt studenten bovendien ruimte voor reflectie en verbreding.

Vergelijking buitenland

Uit een vergelijking met zes gerenommeerde universiteiten uit het Europese buitenland, die qua prestaties en breedte vergelijkbaar zijn met de Nederlandse universiteiten, blijkt dat het Nederlandse academisch jaar inderdaad uitzonderlijk lang is: Nederlandse docenten besteden gemiddeld twee hele maanden meer per jaar aan doceren of tentamineren dan hun collega’s aan de universiteiten uit de steekproef.

Aanbevelingen

Op basis van onze analyse van het academisch jaar in binnen- en buitenland identificeren we een aantal best practices en doen we vijf aanbevelingen voor een slimmer academisch jaar in Nederland. We adviseren (1) de onderwijskalender flexibel aan te passen aan de behoeften van verschillende disciplines, (2) het aantal onderwijsweken en (3) het aantal toetsweken te reduceren, (4) onderwijsvrije periodes streng te bewaken en (5) onderwijsvormen te diversifiëren en autonomie van studenten te stimuleren.

Rapport en factsheet

De uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen zijn nu te lezen in het rapport Een slimmer academisch jaar. Het factsheet vat de belangrijkste uitkomsten samen.

Betrokken leden

Han Thomas Adriaenssen en Bettina Reitz-Joosse

 

 

 

Images

Afgeronde projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings