Diversiteit en inclusie

De Jonge Akademie vindt het belangrijk dat diversiteit gewaarborgd wordt en proactief wordt gestimuleerd.

In English

Dat diversiteit en inclusie steeds belangrijker worden, blijkt uit de toenemende aandacht hiervoor in Nederland. Zo werden in 2017 honderd extra vrouwelijke hoogleraren benoemd met de Westerdijksgelden en werd in 2020 een Nationaal Actieplan Diversiteit door OCW gelanceerd. Deze en andere initiatieven zouden op den duur moeten leiden tot meer diversiteit en inclusie bij universiteiten. De Jonge Akademie steunt dit streven naar het bevorderen, onderzoeken en faciliteren van diversiteit en inclusie in de wetenschap, opdat ieders wetenschappelijk talent ten volle kan worden gewaardeerd en benut.

Lees meer over diversiteit en inclusie bij De Jonge Akademie in het visiedocument onderaan de pagina.

Dataverzameling ter bestrijding van racisme en discriminatie

Er zijn weinig gegevens beschikbaar over migratieachtergrond, etniciteit of racialisering van de medewerkers van Nederlandse universiteiten. Het verzamelen van deze data is omstreden, maar kan bijdragen aan de bestrijding van racisme en discriminatie. De Jonge Akademie onderzocht de mogelijkheden voor verzameling van antidiscriminatiedata, waarin het zelf categoriseren door mensen van kleur centraal staat.

De resultaten zijn te lezen in twee rapporten:

Beleid universiteiten

Diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda’s van Nederlandse universiteiten, maar het beleid is niet onomstreden. Daarom brachten Saskia Bonjour en Marieke van den Brink (resp. lid en alumnus van De Jonge Akademie) in een recent onderzoek het diversiteitsbeleid van twaalf  Nederlandse universiteiten in kaart. Ze constateren dat er grote stappen zijn gezet, maar dat er veel nog beter kan.

Lees hier het artikel

Interview Saskia Bonjour

 

 

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings