Parlement & Wetenschap

Het samenwerkingsverband Parlement & Wetenschap is erop gericht wetenschappelijke inzichten een prominente plaats te geven in het parlementaire proces. De Tweede Kamer en zes nationale wetenschapsorganisaties, waaronder De Jonge Akademie, trekken hierin samen op.

Aanleiding voor het samenwerkingverband Parlement & Wetenschap was de wens van de Tweede Kamer om haar kennispositie te versterken, verwoord in het rapport Vertrouwen en zelfvertrouwen uit november 2009. De wetenschapsorganisaties reiken wetenschappelijke kennis op het juiste moment en in de juiste vorm aan de Tweede Kamercommissies aan.

De samenwerking startte in 2011 met een pilotfase, werd in 2014 geformaliseerd en in 2019 geïntensiveerd. Sinds 1 januari 2019 is er een fulltime liaison Parlement & Wetenschap die – met ruggensteun van de wetenschapsorganisaties – intensief samenwerkt met medewerkers van de Dienst Analyse en Onderzoek, zoals de kenniscoördinatoren.

Instrumenten zijn de netwerkverkenning (overzicht van wetenschappers met kennis van een bepaald onderwerp); de wetenschappelijke factsheet en position paper; de wetenschapstoets; de ontbijtbijeenkomst; het minisymposium en monitoring van onderzoeksnieuws. 

Parlement & Wetenschap is een samenwerkingsverband tussen de Tweede Kamer, de KNAW, De Jonge Akademie, NWO, TNO, de VSNU en de NFU.

Ga naar de website van Parlement & Wetenschap

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings