Huiskamer van de wetenschap

Op weg naar een open gesprek over de mores van wetenschapsbeoefening.

Decoratieve afbeeldingIn English

De mores, methoden, gewoonten en gebruiken van wetenschapsbeoefening verschillen niet alleen sterk van vakgebied tot vakgebied, maar zijn vaak ook impliciet. Deze ongeschreven regels zijn belangrijk, maar ook lastig te doorzien voor jonge wetenschappers. Toch krijgt elke startende onderzoeker bij zijn/haar ontwikkeling tot onafhankelijk wetenschapper of groepsleider onvermijdelijk te maken met een aantal algemene vakgebiedsoverschrijdende, wetenschapsbrede vragen rond bijvoorbeeld zorgvuldige wetenschapsbeoefening en integriteit, academische cultuur, methodegebruik en data-analyse, carrièreontwikkeling en competitie, internationalisering en outreach.

Gebrek aan formele opleiding/begeleiding in deze aspecten en de subjectiviteit van de directe omgeving als het gaat om best research practices, kunnen leiden tot onzekerheid of verkeerde keuzes. Er is daarom behoefte aan een breed, toegankelijk en veilig platform waar gebiedsoversteigende uitwisseling mogelijk is van deze best-practices, waar toegang is tot informatie/lesmateriaal hierover en waar op vertrouwelijke manier vragen kunnen worden uitgezet en issues worden gesignaleerd.

Aan een dergelijk platform wil de lichting 2016 van de Jonge Akademie vorm gaan geven. Met dit platform willen we niet alleen de dilemma’s rond zorgvuldig onderzoek inzichtelijk maken, maar ook praktisch (les)materiaal en persoonlijke contacten aanreiken om early-career wetenschappers in staat te stellen om betere keuzes te maken in hun onderzoek, carrière en leiderschapsontwikkeling. We willen weg van een onderzoekscultuur van ‘zo doen we het nu eenmaal hier’, naar een meer open discussie over wetenschapsbeoefening. Het is hierbij van belang dat door de Huiskamer van de Wetenschap op te zetten als (deels) open online platform, ook het publiek direct kennis kan nemen van deze discussie en de wil om met jonge onderzoekers stappen te maken als het gaat om transparantie, integriteit, zorgvuldigheid, etc.

Video's

De Huiskamer van de Wetenschap werd gepresenteerd tijdens het ECDP in Utrecht in 2017. De Jonge Akademie-lid Rens van der Schoot gaf daar onder andere een presentatie over auteurschap. Daarbij zijn onderstaande video's opgenomen.

Belle Derks over diversiteit

Stefan van der Stigchel over auteurschap

Impressie ‘Living Room of Science’

Impressie 'Living Room of Science’ op Vimeo.

Presentatie ‘Living room of science'

Presentatie 'Living room of science’ op Vimeo.

Afbeelding cover boek wetenschappers rond een vuurtje

 

Images

Afgeronde projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings