Erkennen en waarderen volgens De Jonge Akademie

De cultuurverandering naar een nieuwe beoordeling van wetenschappers is ingezet. Hoe nu verder?

Cover_publicatie Goed voorbeeld doet goed volgen: het nieuwe erkennen en waarderen volgens De Jonge AkademieBeoordeeld op onderzoeksprestaties

In English

Wetenschappers worden overwegend beoordeeld op hun onderzoeksprestaties, waardoor kerntaken als onderwijs, wetenschapscommunicatie en patiëntenzorg onderbelicht blijven. Dit past niet meer bij de huidige tijdgeest en de maatschappelijke rol van wetenschappers. Zo is te lezen in het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ (2019) opgesteld door VSNU, NFU, KNAW, NWO en Zon-MW.

Het nieuwe erkennen en waarderen succesvol invoeren

Veel wetenschappers vragen zich nu af: hoe kunnen we het nieuwe erkennen en waarderen succesvol invoeren? Terwijl verschillende adviescommissies zich over dit vraagstuk buigen, heeft een werkgroep binnen De Jonge Akademie gezocht naar concrete voorbeelden die illustreren waarom het nieuwe erkennen en waarderen zo belangrijk is én hoe we het in praktijk kunnen brengen. Aan de hand van interviews met wetenschappers zijn vijf aanbevelingen gedaan voor bestuurders, leidinggevenden en individuele wetenschappers. Er is bewust gekozen voor deze drie niveaus, want iedereen zal moeten meebewegen om de invoering van het nieuwe erkennen en waarderen tot een succes te maken.

De interviews en de aanbevelingen zijn nu te lezen in Goed voorbeeld doet goed volgen. Het nieuwe erkennen en waarderen volgens De Jonge Akademie.

Aan de top!

Terwijl er vanuit de jonge wetenschappers veel draagvlak is voor een cultuuromslag in het erkennen en waarderen van wetenschappers, is het onduidelijk hoe de meer gevestigde orde hierin staat. Nadat De Jonge Akademie in 2020 best practices heeft gepresenteerd om de lokale Erkennen en Waarderen-commissies te inspireren in het ontwikkelen van hun adviezen en beleid, willen zij nu hoogleraren bevragen. De Jonge Akademie hoopt zo meer inzicht te krijgen in wat nodig is voor de gewenste cultuuromslag. Tijdens diepte-interviews reflecteren wetenschappers aan de top op hun eigen carrière en op de goede maar ook de minder goede kanten van het huidige beoordelingssysteem. De podcastserie hierover is in 2022 uitgekomen. 

Zie ook: de Erkennen en Waarderen projectpagina van UNL

Website Recognition & Rewards

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings