Hoogvliegers vliegen minder: naar een CO2-neutrale wetenschap

Voor de coronacrisis vlogen wetenschappers de hele wereld over voor congressen, maar is dat eigenlijk wel nodig? De Jonge Akademie maakte de balans op.

In English

Terwijl wetenschappers zich steeds vaker uitspreken over het klimaat, wordt er tegelijkertijd meer dan ooit gevlogen voor congressen, onderzoek op locatie en fellowships. Een duurzame wetenschap lijkt hierdoor ver weg. Het vlieggedrag van academici wordt in toenemende mate als problematisch ervaren. De Jonge Akademie onderzocht hoe groot het probleem nu werkelijk is, welke maatregelen Nederlandse universiteiten nemen om de uitstoot door vliegen te beperken en hoe effectief die zijn.

Illustratieve afbeelding: wetenschapper op vliegtuig die roept 'Ik wil eraf!'Rapport

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport Flying high but flying less. De belangrijkste conclusies:

  • Vliegen heeft een grote invloed op de totale CO2-uitstoot van Nederlandse universiteiten.
  • Universiteiten investeren nog te weinig in het terugdringen van de uitstoot door vliegen.
  • Het beleid dat universiteiten voeren om de uitstoot door vliegen terug te dringen is versnipperd, krachteloos en ineffectief.

Aan de hand van de onderzoeksresultaten worden vier aanbevelingen gedaan voor universiteiten en financiers:

  • Investeer in beleid en alternatieven voor vliegen
  • Stimuleer cultuurverandering
  • Werk samen
  • Maak maatregelen dwingender

De bevindingen en aanbevelingen zijn inzichtelijk gemaakt door middel van illustraties en infographics. 

Webinar

Ook organiseerde De Jonge Akademie op 13 november 2020 het webinar ‘Minder vliegen in de wetenschap - Op naar een CO2-neutraal academisch klimaat’. Experts op het gebied van klimaat en virtueel werken, en verschillende wetenschappers gingen in op de vraag: Hoe komen we tot een meer CO2-neutraal academisch klimaat?

 

 

 

Zie ook

Opiniestuk Science Guide

Images

Afgeronde projecten

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings