Vici-beurs voor De Jonge Akademie-leden Tom de Greef en Renske Keizer

March 01, 2024

29 februari heeft NWO de Vici-toekenningen bekendgemaakt. Onder de gelukkigen zijn ook twee leden van De Jonge Akademie. Ze doen onderzoek naar opslag van DNA en sociale ongelijkheid en opvoeding.

Tom de Greef (Technische Universiteit Eindhoven) 

Nieuwe generatie micromaterialen voor uitlezen en manipulatie van data opgeslagen op DNA

DNA is veelbelovend als toekomstig, duurzaam en groen opslagmedium voor archief data. In dit project zullen de onderzoekers slimme micromaterialen en overkoepelende technologieën ontwikkelen die het uitlezen van data opgeslagen op DNA zal verbeteren alsook de manipulatie van de opgeslagen data mogelijk maakt. De ontwikkelde technologie zal een fundamenteel nieuw paradigma in de opslag van DNA-gegevens creëren, gebaseerd op nieuwe conceptuele en experimentele ontwikkelingen die materiaalwetenschap, robotautomatisering, micro-engineering en moleculaire bewerking van DNA integreren.

Renske Keizer (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Houdt opvoeding sociale ongelijkheid in stand? Het draait om tijd!

Sociale ongelijkheid tussen kinderen groeit. We weten dat verschillen in opvoedgedrag deze ongelijkheid in stand houden, maar we weten nog heel weinig over waardoor dat komt. In dit project bestuderen onderzoekers hoe vaders en moeders omgaan met onverwachte gebeurtenissen, om zo nieuwe mechanismes te ontdekken die samenhangen met verschillen in hoe mensen de tijd naar hun hand kunnen zetten. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden wordt een 100-dagen-dagboekstudie uitgevoerd onder 200 ouders in Rotterdam. Deze gegevens worden gekoppeld aan longitudinale data over de ontwikkeling van hun kinderen, en aangevuld met diepte-interviews.

35 beurzen toegekend

Van de 110 uitgewerkte aanvragen zijn er dit jaar 35 beurzen toegekend. Dit betekent dat er ook veel uitstekende onderzoekers zijn die veel tijd hebben gestoken in een aanvraag, maar helaas dit jaar buiten de boot zijn gevallen. 

NWO-Talentprogramma

De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma. Vici is gericht op senior-onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen. Ze hebben daarbij jonge onderzoekers begeleid. Onderzoekers die een Vici-subsidie krijgen toegekend, bouwen hun onderzoeksgroep verder uit, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie, als ze die nog niet zouden hebben. ZonMw voert het NWO Talentprogramma uit voor het domein Zorgonderzoek en Medische Wetenschappen.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings