Nieuwe bestuursleden voor De Jonge Akademie

January 23, 2024

Per april 2024 begint Eddie Brummelman als voorzitter van De Jonge Akademie. Léonie de Jonge wordt de nieuwe vicevoorzitter. Ook starten Sanli Faez en Else Starkenburg als nieuwe bestuursleden.

Ze zijn door de leden verkozen en door het KNAW-bestuur benoemd voor de duur van twee jaar.

Eddie Brummelman (1987) is universitair hoofddocent Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Brummelman onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen, in het bijzonder narcisme en zelfwaardering. Hij brengt deze kennis in verband met hedendaagse maatschappelijke vraagstukken, zoals ongelijkheid.

Bij De Jonge Akademie zet hij zich in voor een wetenschap waarin elke student, elke docent en elke onderzoeker een gelijke kans heeft om te slagen. Bovendien wil hij wetenschap en maatschappij meer met elkaar verbinden. Brummelman coördineert de projecten Lil’Scientist en Niet de eerste de beste. Daarnaast is hij ook actief in de Diversiteit & inclusie werkgroep.

Ledenpagina Eddie Brummelman

Léonie de Jonge (1990) is universitair docent Europese Politiek en Maatschappij aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is ze werkzaam als onderzoeker bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.

Als politicoloog onderzoekt zij de opkomst en normalisering van radicaal- en extreemrechts. Zij is geïnteresseerd in de vraag waarom radicaal rechts-populistische partijen in sommige landen en regio’s succesvoller zijn dan in andere. Als lid van De Jonge Akademie is de Jonge actief binnen het tracé wetenschapsbeleid, waar ze zich onder andere bezighoudt met data-autonomie en internationalisering.

Ledenpagina Léonie de Jonge

Natuurkundige Sanli Faez (1981) is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen op nanoschaal aan het Debye Institute for Nanomaterials Research. Hij heeft een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten.

Door de beweging op nanoschaal van heel kleine deeltjes zoals virussen of eiwitten te volgen, wil hij met deze methode reacties meten op de uiterste limiet van een enkel molecuul. Zijn academische ambitie is om een methode of apparaat uit te vinden dat door meer dan een miljoen mensen gebruikt zal worden. Hij is een van de oprichters van de KlimaatHelpdesk; een website waar wetenschappers vragen van het publiek over de gevolgen van klimaatverandering beantwoorden. Ook is Faez betrokken bij Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN). 

Bij De Jonge Akademie draagt hij bij aan het ontwikkelen van een wetenschapsbeleid dat aansluit bij de behoeften van de circulaire samenleving. Daarnaast is Faez betrokken bij het project Raadpleging Onderzoeksfinanciering, de Podcast Tjonge Jonge, Green Young Academy en Iedereen professor!.

Ledenpagina Sanli Faez

Else Starkenburg (1984) is universitair hoofddocent Sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als ‘Melkwegarcheoloog’ onderzoekt sterrenkundige Starkenburg de vroege geschiedenis van ons sterrenstelsel via de oudste generaties sterren. Ze richtte hiertoe de Pristine Survey op, een internationaal team dat de oudste sterren en structuren in de Melkweg bestudeert.

Starkenburg speelt bovendien een leidende rol bij het toepassen van nieuwe instrumentatie, waarmee we op een zeer efficiënte manier veel meer te weten kunnen komen over miljoenen sterren in de Melkweg. Binnen De Jonge Akademie maakt ze zich hard voor postdoctorale wetenschappers met een tijdelijk contract, een groep die in wetenschapsbeleid vaak tussen wal en schip valt. Starkenburg is betrokken bij De Akademiethermometer.

Ledenpagina Else Starkenburg

In april 2024 nemen we ook afscheid van bestuursleden Marie-José van Tol (voorzitter), Thijs Bol (vicevoorzitter) en Hilde Verbeek die dan hun tweejarige termijn afsluiten. Noel de Miranda blijft nog tot 2025 in het bestuur actief.

Vlnr: Eddie Brummelman, Léonie de Jonge, Sanli Faez en Else Starkenburg.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings