'Embrace the impact': nieuw e-magazine van Recognition & Rewards

November 28, 2023

'Embrace the impact': dat is de titel van het nieuwe Recognition & Rewards e-magazine. Het magazine staat vol interviews, (blog)artikelen en good practices over de ontwikkelingen van ons gezamenlijke programma Erkennen & Waarderen binnen de verschillende instellingen.

Uit de bijdragen blijkt dat Erkennen & Waarderen steeds meer in de praktijk wordt toegepast, denk aan uitgewerkte nieuwe loopbaanpaden, andere beoordelingscriteria, reflectief leiderschap en nog veel meer.  

In het e-magazine worden door middel van (verdiepende) artikelen en videofragmenten de ambities en de voortgang van het programma Erkennen & Waarderen zo breed mogelijk voor het voetlicht gebracht. Daarbij gaat het om het delen van good practices, informeren over (internationale) ontwikkelingen en het aanbieden van persoonlijke verhalen. Zo is er ook aandacht voor de twee De Jonge Akademie-podcasts Aan de top! en TjongeJonge

Het e-magazine is Engelstalig en voor iedereen beschikbaar. Dit e-magazine is de tweede editie van het gezamenlijke programma, de eerste was in 2022. De artikelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met alle betrokken instellingen.

Lees het e-magazine 'Embrace the impact'.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings