Statement De Jonge Akademie over taal en internationalisering in het hoger onderwijs

November 16, 2023

De Jonge Akademie maakt graag haar standpunt kenbaar over het gebruik van vreemde talen in het hoger onderwijs en de impact daarvan op de internationalisering van de Nederlandse wetenschap. Kort gezegd, wij onderstrepen dat kwalitatief hoogstaande wetenschap niet kan bestaan zonder internationale uitwisseling van kennis, wetenschappers en studenten.

Bovendien ziet De Jonge Akademie taal als een ongeschikt en inefficiënt middel om de instroom van internationale studenten in het hoger onderwijs te beheersen. Wel benadrukken we het belang van een zorgvuldige afweging van onderwijstaal met het oog op de kwaliteit, inclusiviteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs.

Read in English

Op 14 juli 2023 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het wetsvoorstel ‘Internationalisering in Balans’ gepresenteerd. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de sterke toename van het aantal internationale studenten in het hoger onderwijs aan te pakken. Het ministerie stelt dat deze toename heeft geleid tot een hoge werkdruk voor docenten, waardoor de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan, en daarnaast ook tot een verdere toename van de woningnood.

Lees in ons statement de reactie op het wetsvoorstel.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings