Het ‘Iedereen professor!’ symposium op 1 februari 2024

September 13, 2023

Universitair (hoofd)docenten hebben tijdens een promotietraject grotendeels dezelfde plichten als hoogleraren, maar ze hebben niet dezelfde rechten. De Jonge Akademie pleit er met ‘Iedereen professor!’ voor deze rechten los te koppelen van het functieprofiel hoogleraar en deze toe te kennen aan alle universitair (hoofd)docenten (bij vastgestelde geschiktheid). Let op! Dit symposium is verzet van 15 november en vindt nu plaats op 1 februari 2024.

Eerder dit jaar heeft De Jonge Akademie het ‘Iedereen professor!’ Jaar uitgeroepen. De Jonge Akademie hoopt dat dit jaar concrete stappen worden gezet binnen universiteiten richting ‘Iedereen professor!’. Wij willen hierin graag het voortouw nemen: nu is de tijd om het gesprek binnen de Nederlands academie te voeren en om te zetten in acties. De Jonge Akademie nodigt alle geïnteresseerden uit om hierover in debat te gaan onder leiding van Ineke Sluiter tijdens het ‘Iedereen professor!’ symposium op 1 februari 2024 15.00-17.00 uur te Amsterdam.

Tijdens deze bijeenkomst willen we meer inzicht krijgen in de verschillende standpunten rondom ‘Iedereen professor!’. Door hierover in debat te gaan hopen we tot meer verbindende standpunten te komen. We hopen zo ‘Iedereen professor!’ in de Nederlandse academische wereld te bevorderen en ervoor te zorgen dat jonge universitair (hoofd)docenten meer slagkracht en zelfstandigheid kunnen verkrijgen en minder afhankelijk worden van een hoogleraar.

Het symposium wordt afgesloten met een borrel.

Aanmelden kan via deze link

Deze bijeenkomst vindt plaats op 1 februari 2024, 15.00-17.00 uur.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings