Ondersteuning gevluchte wetenschappers niet toereikend

January 23, 2023

De oorlog in Oekraïne heeft obstakels voor gevluchte wetenschappers blootgelegd die er al veel langer waren. Zo maken fiscale barrières adequate financiële ondersteuning onmogelijk. In een nieuw rapport presenteert De Jonge Akademie knelpunten en doet ze aanbevelingen voor structurele verbetering.

Read in English

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn er verschillende initiatieven opgetuigd om vluchtelingen uit de getroffen gebieden op te vangen, zo ook in de academische wereld. Maar ondanks de inspanningen van universiteiten, functioneert het Nederlandse systeem voor de ondersteuning van gevluchte wetenschappers onvoldoende. Zo ontbreekt er voor deze wetenschappers een goede financieringsmogelijkheid voor tijdelijke aanstellingen en beurzen. Kennisinstellingen zijn ernstig beperkt in de financiële ondersteuning die zij kunnen bieden, onder meer door fiscale regels die het onmogelijk maken tijdelijke beurzen te verstrekken. Ook is er behoefte aan een landelijke structuur voor de opvang en ondersteuning en een centraal platform voor informatieverstrekking.

De Jonge Akademie adviseert het ministerie van OCW om in gesprek te gaan met de minister van Financiën en de Nederlandse Arbeidsinspectie om zo een beurzenverstrekkende partij de garantie te geven dat er geen fiscale consequenties zijn bij het uitkeren van flexibele beurzen aan gevluchte wetenschappers die hun activiteiten uitvoeren aan een Nederlandse universiteit. Zo kunnen bestaande organisaties als Scholars at risk NL en Nuffic zowel financiële als praktische barrières beter het hoofd bieden.

Alle knelpunten en aanbevelingen zijn te vinden in het rapport Ondersteuning van bedreigde wetenschappers in Nederland. De faciliteiten, knelpunten en aanbevelingen voor de structurele ondersteuning van at-risk scholars in Nederland.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings