Maak kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap mogelijk met een speciaal fonds

November 23, 2022

De Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie adviseren de minister van OCW om een landelijk fonds in te stellen voor experimenteel onderzoek en projecten op het gebied van kunst en wetenschap. Hiermee willen de Akademies duurzame groei van dit werkterrein stimuleren.

In English

Grensverleggende samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers kunnen nauwelijks gebruik maken van bestaande regelingen van fondsen voor cultuur of wetenschap. Dit concluderen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie na een verkenning onder cultuur- en wetenschapsfondsen. In een brief aan Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, pleiten zij voor een landelijk fonds dat kruisbestuiving tussen artistiek en academisch onderzoek mogelijk maakt en samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers ondersteunt.

Zij adviseren de minister om een KxW-pilotfonds te starten voor een periode van drie jaar, met een budget van elf miljoen euro, in samenwerking met onder meer de Rijkscultuurfondsen, NWO en Regieorgaan SIA. Ook geven zij concrete richtlijnen voor de inrichting van het fonds: over het soort onderzoek, de bedragen die worden toegekend en de beoordeling van aanvragen.

In hun onderzoek kwamen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie veel enthousiasme en gedrevenheid tegen. Zij verwachten dat met de juiste middelen de ontwikkeling van veelbelovende initiatieven wordt versterkt en versneld, waardoor het innovatief vermogen van Nederland groeit.

Het advies over het KxW-fonds is opgesteld door een gezamenlijke KxW-commissie van de Akademie van Kunsten, De Jonge Akademie en leden van de KNAW. De commissie werd geleid door voorzitter Micha Hamel, componist, dichter, onderzoeker en lid van de Akademie van Kunsten en co-voorzitter Frans Snik, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden en alumnus van De Jonge Akademie.

Contact

Neem voor vragen over het advies contact op met Annelies ten Have: annelies.ten.have@knaw.nl  020 551 0746

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings