Reactie op rapport 'Casualisation in Dutch Academia'

November 02, 2022

De Jonge Akademie heeft het belangrijke rapport ‘Causalisation in Dutch academia ’ gelezen. We zijn dankbaar voor dit belangrijke rapport en roepen universiteiten opnieuw op na te denken over goed en betrouwbaar werkgeverschap.

De Jonge Akademie heeft het belangrijke rapport Causalisation in Dutch academia gelezen. We zijn blij dat de verhalen die schuil gaan achter deze precaire posities gebundeld zijn, hoe ontmoedigend ook om te lezen. De verhalen laten zien hoe uithollend deze contracten werken voor individuele medewerkers en voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het geheel. We danken de mensen die hebben bijgedragen aan dit rapport voor hun inzet.

We herhalen onze oproep om te stoppen met uithollende precaire contracten, zoals genoemd in onze reactie op de Kamerbrief wetenschapsfinanciering.
Daarnaast hopen we dat dit rapport universiteiten opnieuw doet nadenken over hoe zij een goede en betrouwbare werkgever kunnen zijn die de motivatie voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs stimuleert en geen schade aan doet.

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings