De Jonge Akademie veroordeelt geweld tegen studenten en medewerkers op Iraanse universiteiten

October 07, 2022

De Jonge Akademie is geschokt door het geweld van de Islamitische Republiek Iran tegen vrouwen in het algemeen en tegen studenten en medewerkers van Iraanse universiteiten in het bijzonder. Het geweld op en rond de campus van de Sharif universiteit schendt de principes van vrije wetenschap.

In English

De Jonge Akademie ondersteunt de protesten tegen discriminatie, uitsluiting en onderdrukking die ontstonden na de moord op Mahsa Jina Amini. Wij veroordelen het geweld en vragen de internationale academische gemeenschap klaar te staan om hulp te bieden waar nodig. Hoewel het de situatie niet onmiddellijk zal veranderen, realiseren we ons dat ons uitspreken en het tonen van solidariteit van grote waarde is. Voor de moedige studenten en academici in Iran en voor de vele in Nederland studerende en werkzame Iraniërs die Nederland verrijken met hun kennis en kunde.

We roepen de Nederlandse kennisinstellingen op te kijken waar ze kunnen helpen in het ondersteunen van Iraanse studenten en medewerkers door naar ze te luisteren en bij te dragen aan kennis over de situatie binnen de academische gemeenschap en daarbuiten. Als voorbeeld noemen we hier de informatieavonden die op enkele universiteiten worden georganiseerd.Ook is het weer duidelijk hoe belangrijk het is dat we structuren in gereedheid hebben om onderdak te bieden aan studenten en wetenschappers die moeten vluchten. We hopen van harte dat Scholars at Risk-NL snel weer mogelijkheid heeft om in Nederland hulp te bieden waar nodig. Tenslotte vragen we alle in Nederland werkzame universitaire medewerkers om om te kijken naar hun Iraanse collega’s en studenten, en steun en hulp te bieden in deze tijden van grote stress.

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings