"Werkdruk verlaag je niet door nieuwe competitie"

June 29, 2022

De Jonge Akademie reageert op de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022: een mooie stap op weg naar noodzakelijke en achterstallige investeringen, maar we vrezen dat niet alle instrumenten bij zullen dragen aan het verlagen van werkdruk en het verbeteren van sociale veiligheid.

In English

Rust en ruimte in het wetenschappelijk systeem: het klinkt De Jonge Akademie als muziek in de oren. En dit staat voorop in de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap waarin Minister van OCW Robbert Dijkgraaf grootschalige investeringen aankondigt. In deze reactie licht De Jonge Akademie toe waarom zij blij is met de investeringen maar deelt ook enkele zorgen over onvoorziene neveneffecten van de starters- en stimuleringsbeurs, zoals nieuwe competitie binnen de universiteiten. Deze verschuiving van een deel van de competitie naar de universiteit, faculteit of afdeling is een risico voor de sociale veiligheid en zorgt ook voor een hogere werkdruk.

De Jonge Akademie doet vijf aanbevelingen:

  1. Universiteiten, grijp deze investeringen aan om te stoppen met uithollende precaire contracten.
  2. Waarborg dat alle wetenschappers minstens veertig procent van hun tijd aan onderzoek kunnen besteden.
  3. Verdeel het budget voor startersbeurzen onder alle universitair docenten als starterspakket en verleng de bestedingstijd naar tien jaar.
  4. De uitdagingen van werkdruk en sociale veiligheid vragen bij uitstek om sterk leiderschap en team science.
  5. Ontwikkel concrete plannen voor het inzetten van de nieuwe middelen. Monitor en evalueer actief en zorg dat er bijgestuurd kan worden.

Lees hier de reactie

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings