Nieuwe Faces of Science: Kristel Doreleijers, Kian van der Enden & Kayla Green

June 21, 2022

Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Drie van deze Faces of Science stellen zich voor in onderstaande video's.

Kristel Doreleijers

Wat: Taalwetenschapper.
Waar: Tilburg University en Meertens Instituut.
Studie: Nederlandse taal en cultuur (BA), Neerlandistiek (MA), Meertaligheid en Taalverwerving (MA), allemaal aan de Universiteit Utrecht.
Promotie gaat over: Taalvariatie en -verandering in de aanduiding van woordgeslacht in het Nederlands en de dialecten van Noord-Brabant.

Blog Kristel Doreleijers: 'Waarom leer je op school Standaardnederlands en geen dialect?'

Kian van der Enden

Wat: Experimenteel natuurkundige.
Waar: QuTech, TU Delft.
Studie: Technische Natuurkunde.
Promotie gaat over: Het bouwen van een quantuminternet tussen twee steden.

Blog Kian van der Enden: 'Een quantuminternet voor bij jou thuis'

Kayla Green

Wat: Psycholoog & Neurowetenschapper.
Waar: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Studie: Bachelor Psychologie, Master Neuropsychologie, en Onderzoeksmaster Neuroscience & Cognition.
Promotie gaat over: Individuele verschillen in welzijn bij jongeren en jongvolwassenen. Wat zorgt ervoor dat de één een beter welzijn heeft dan de ander? Tijdens de adolescentie (ongeveer 10 tot 25 jaar) zien we een tijdelijke toename in stemmingswisselingen en een verhoogde gevoeligheid voor beloningen. Hersengebieden die bij deze processen betrokken zijn, zijn bij jongeren vaak actiever dan bij kinderen en volwassenen. Daarnaast is de adolescentie vaak het startpunt van mentale problemen. Hoewel het met de meeste jongeren best goed gaat, blijft het onduidelijk waarom een klein deel van de jongeren worstelt met hun emoties en hun welzijn, ook wanneer zij volwassen zijn. In mijn project onderzoek ik de complexe relatie tussen hersenontwikkeling, emoties, gevoeligheid voor beloningen en stress uit de omgeving (door bijvoorbeeld kansenongelijkheid of de huidige coronacrisis) op het welzijn van jongeren en jongvolwassenen.

Blog Kayla Green: 'Dans je slim op Expeditie NEXT'

 

Over de Faces of Science

Facesofscience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben 102 promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper.

Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door NEMO Kennislink, leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge Akademie. Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project wordt gefinancierd door Stichting Lira.

Website Faces of Science

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings