Nieuwe Faces of Science: Annelotte Derkink, Patricia Kret & Junus van der Wal

June 07, 2022

Hoe ziet je leven eruit als je wetenschapper wordt? Twaalf promovendi gaan in video’s en blogs verslag doen van hun dagelijks werk. Drie van deze Faces of Science stellen zichzelf, en hun onderzoek, voor.

Annelotte Derkink

Wat: Sterrenkundige
Waar: Universiteit van Amsterdam
Studie: Bachelor Advanced Technology en master Astronomy and Astrophysics
Promotie gaat over: Sterren kunnen ontzettend groot worden, soms wel meer dan 100x de massa van de zon. Er is één probleem: we weten niet hoe ze ontstaan. Ik onderzoek met gebruik van de grootste telescopen, hoe deze zware sterren, minstens acht keer zo groot als onze zon, zich vormden.

Blog Annelotte Derkink: 'Een blik in de kosmos zoals we die nog nooit hebben gezien'

Patricia Kret

Wat: Historica
Waar: Universiteit Leiden
Studie: (Oude) Geschiedenis
Promotie gaat over: Het gebruik en de werking van amuletten in de Romeinse Oudheid en het vroege Christendom. Dit zijn voorwerpen waarvan mensen geloofden dat ze konden beschermen, genezen of geluk brengen.

Blog Patricia Kret: 'De kracht van een ketting tegen ziekte en ongeluk'

Junus van der Wal

Wat: Arts en onderzoeker
Waar: Amsterdam UMC (locatie AMC), afdelingen psychiatrie en sociale geneeskunde, en het Centre for Urban Mental Health van de Universiteit van Amsterdam
Studie: Geneeskunde
Promotie gaat over: Hoe beïnvloedt wonen in de stad je mentale gezondheid, specifiek het risico op depressie? En hoe helpen we mensen die hiermee te maken hebben het beste? Deze vragen probeer ik te beantwoorden. Ik richt me vooral op kwetsbare groepen die last hebben van sociale of economische ongelijkheid, zoals discriminatie of financiële stress. Hierin kunnen aspecten uit de stedelijke omgeving een rol spelen. Bijvoorbeeld hoe mensen in de buurt met elkaar omgaan, maar ook individuele psychologische factoren zoals persoonlijke overtuigingen over je positie in de samenleving. Het uiteindelijke doel van mijn onderzoek is om te komen tot een interventie die toegankelijk én effectief is.

Blog Junus van der Wal: 'Hoe het Songfestival taboes op psychische klachten helpt doorbreken'

Over de Faces of Science

Facesofscience.nl geeft bezoekers aan de hand van blogs, filmpjes en artikelen een kijkje in het leven van een onderzoeker. Het doel is promovendi uit verschillende vakgebieden in de schijnwerpers te zetten en om aan jongeren die staan voor een studiekeuze te laten zien hoe het is om wetenschapper te zijn. Sinds 2013 hebben 102 promovendi als Faces of Science geblogd over hun leven als wetenschapper.

Promovendi kunnen worden voorgedragen voor Faces of Science door NEMO Kennislink, leden van de KNAW en leden en alumni van De Jonge Akademie. Faces of Science is een project van de KNAW, De Jonge Akademie en NEMO Kennislink. Het project wordt gefinancierd door Stichting Lira.

Website Faces of Science

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings