Wie worden de nieuwe leden van De Jonge Akademie?

April 13, 2022

Wij nodigen u van harte uit kandidaten voor het lidmaatschap van De Jonge Akademie te nomineren. U kunt nomineren tot en met 15 juni 2022. De nieuwe groep van tien jonge wetenschappers zal vanaf 1 april 2023 lid worden van De Jonge Akademie.

 

Wie komen in aanmerking?

Excellente wetenschappers:

  • Werkzaam aan een Nederlandse universiteit en/of onderzoeksinstituut die gepromoveerd zijn na 1 april 2013
  • Met een brede belangstelling voor wetenschapsbeleid, wetenschap en maatschappij, interdisciplinaire samenwerking en internationalisering
  • Die actief willen zijn in De Jonge Akademie en hiervoor interessante ideeën hebben

Wie kunnen nomineren?

  • Rectores magnifici van Nederlandse universiteiten
  • Directeuren van onderzoeksinstituten van de KNAW en NWO
  • Voorzitters van de Domeinbesturen van de KNAW
  • Leden van De Jonge Akademie gezamenlijk
  • Voorzitter van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
  • Directeuren van andere instellingen (met uitzondering van de universitair medische centra) die vallen onder de NWO subsidieregeling.

Deadline en nomineren

In het selectiereglement staat onder andere hoeveel kandidaten mogen worden genomineerd per nominatiegerechtigde en aan welke voorwaarden de nominatie moet voldoen.

U kunt nomineren (nominatieformulier onder aan de pagina) tot en met 15 juni 2022.

Meer informatie?

Neem contact op met Cas Henckens, dja@knaw.nl, telefoon 020 551 0867.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings