De Jonge Akademie past selectiereglement aan

March 10, 2022

In het reglement van de Jonge Akademie zijn een aantal wijzigingen gemaakt die belangrijk zijn voor de selectie van nieuwe leden en nominerende partijen.

In English

Een van de belangrijkste aanpassingen is dat toekomstige nieuwe leden ten minste een goede passieve beheersing van de Nederlandse taal hebben. Eerder was dit een actieve beheersing. Ook zijn voortaan kandidaten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk welkom.

Dit zijn de aanpassingen:

  • Wetenschappers uit het hele Koninkrijk der Nederlanden, dus ook het Caribisch deel, kunnen lid worden van De Jonge Akademie.
  • Directeuren van alle instellingen die vallen onder de NWO subsidieregeling mogen kandidaten voordragen voor De Jonge Akademie. Hiermee mogen ook instituten als Naturalis en wetenschappelijke instellingen in het hele Koninkrijk der Nederlanden nomineren.
  • Het aantal nominaties dat rectoren en domeinbesturen mogen indienen is aangepast. Hiervoor is gekozen omdat het totaal aantal nominaties al jaren erg hoog was, resulterend in een laag slagingspercentage.
  • Nieuwe leden moeten ten minste een goede passieve beheersing van de Nederlands taal hebben. Een goede passieve beheersing van de Nederlandse taal betekent dat men geschreven teksten en gesprekken op academisch niveau kan volgen. Tijdens bijeenkomsten of vergaderingen van De Jonge Akademie bestaat de mogelijkheid dat er in een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken, mits andere aanwezigen die taal beheersen. Doorgaans is het Nederlands de voertaal binnen De Jonge Akademie. De selectiecommissie borgt de beheersing van de Nederlandse taal onder de leden.

Ongewijzigd:

  • De Jonge Akademie vindt het zeer van belang dat nominaties divers zijn, in discipline, achtergrond, loopbaan, universiteit of instituut etc. 
  • Het is nu expliciet gemaakt dat iedereen, ongeacht de genderidentiteit, welkom is bij De Jonge Akademie.

De nieuwe reglementen zijn te vinden op deze pagina op de website van De Jonge Akademie.

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Cas Henckens, dja@knaw.nl

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings