Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie

December 08, 2020

De Jonge Akademie krijgt er tien nieuwe leden bij! Het zijn onderzoekers uit verschillende disciplines die zich wetenschappelijk hebben bewezen, en minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd.

Zij worden officieel als lid geïnstalleerd op 23 maart 2021. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap maken ze zich sterk voor projecten op de gebieden van wetenschap, wetenschapsbeleid en wetenschapscommunicatie.

De nieuwe leden zijn:

Marjolijn Bol (kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht)

Waarom willen kunstenaars objecten maken die lang bewaard kunnen blijven? En waarom willen opdrachtgevers dit soort objecten bezitten? Deze vragen wil Marjolijn Bol in haar huidige onderzoek naar de geschiedenis van duurzaamheid in de kunst beantwoorden. Ze onderzoekt de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis vanuit de historie van de creatieve verkenning van materiaal en maakproces. Bij De Jonge Akademie wil ze zich inzetten voor het bevorderen van disciplineoverstijgend onderzoek en het betrekken van een groter publiek bij wetenschap.

Shari Boodts (geschiedenis, Radboud Universiteit)

Met haar onderzoek naar tekstoverlevering en -manipulatie in middeleeuwse manuscripten wil Shari Boodts bruggen slaan: tussen Oudheid en Middeleeuwen, tussen klassieke filologie en receptiestudies, en tussen erfgoedinstellingen en de academische context. Ze leidt momenteel twee onderzoeksprojecten over de transmissie van laatantieke preken en prekencollecties in middeleeuwse manuscripten. Haar focus ligt daarbij op het identificeren en interpreteren van bewuste en onbewuste strategieën van kennisoverdracht en perceptievorming. Binnen De Jonge Akademie wil ze pleiten voor meer mogelijkheden voor team science, onder andere via flexibele onderzoeksfinanciering. Daarnaast wil ze meewerken aan een mentaliteitswijziging onder academici: niet een individuele race naar de top, maar ‘we’re in this together’.

Eddie Brummelman (pedagogiek, Universiteit van Amsterdam)

Eddie Brummelman onderzoekt de zelfbeeldontwikkeling van kinderen en toonde aan dat overmatig prijzen kan leiden tot narcisme. Zijn huidige onderzoek richt zich op de rol van het zelfbeeld in het ontstaan van ongelijkheid. Brummelman is nationaal en internationaal actief in het uitdragen van zijn onderzoek in de maatschappij. Bij De Jonge Akademie wil hij zich inzetten voor een wetenschap waarin iedereen een gelijke kans heeft om te slagen, ongeacht gender, migratieachtergrond of sociaaleconomische achtergrond. Dit vraagt om een herziening van het excellentiebeleid. Daarnaast wil hij wetenschap en maatschappij meer met elkaar verbinden, zodat de wetenschap vóór iedereen en ván iedereen wordt.

Sanli Faez (natuurkunde, nanotechnologie, Universiteit Utrecht)

Natuurkundige Sanli Faez onderzoekt de beweging van ionen en elektronen en heeft hiervoor een optische microscopiemethode ontwikkeld die de snelle beweging van kleine nanodeeltjes nauwkeurig kan meten. Met deze methode wil hij reacties meten op de uiterste limiet van een enkel molecuul. In 2019 toonde hij met zijn team aan dat men zelfs de verzamelingen van ionen rond een elektrisch geladen nanodeeltje kan zien onder een microscoop. Dankzij deze ontwikkeling is het mogelijk om kleine ionenstromen te meten. Sanli Faez is een van de oprichters van de KlimaatHelpdesk, een website waar wetenschappers publieksvragen over klimaatverandering beantwoorden. Bij De Jonge Akademie wil hij bijdragen aan het ontwikkelen van een wetenschapsbeleid dat aansluit bij de behoeften van de circulaire samenleving.

Carolien van Ham (politicologie, Radboud Universiteit)

Politicoloog Carolien van Ham doet onderzoek naar de verschillende facetten van de democratie: van vernieuwing tot afbreuk. Ook houdt ze zich bezig met democratische legitimiteit en politieke representatie en onderzoekt ze verkiezingsfraude. In Nijmegen leidt ze de onderzoeksgroep Empirische Politicologie, en ontwikkelt zij samen met collega-wetenschappers uit verschillende disciplines een nieuw onderzoekscentrum rond Sustainable Democracy. Via onder andere populairwetenschappelijke publicaties en media-optredens laat ze graag van zich horen in het maatschappelijke debat. Bij de Jonge Akademie wil Van Ham zich inzetten voor interdisciplinariteit, samenwerking met de kunsten, en internationalisering.

Chiel van Heerwaarden (meteorologie, Wageningen University & Research)

Het onderwerp van Chiel Van Heerwaardens onderzoek was al geliefd bij 17e-eeuwse schilders: de patronen van licht en schaduw die wolken in het landschap veroorzaken. Onderzoek naar deze patronen kan onzekerheid in schattingen over klimaatverandering reduceren en kan leiden tot betere voorspellingen voor het opwekken van zonne-energie. Voor zijn onderzoek gebruikt Van Heerwaarden computersimulaties en veldmetingen waarvoor hij een deel van de software zelf ontwikkelt. Hij is een voorstander van open source software voor wetenschappelijk onderzoek, omdat dit wetenschappelijke transparantie en vooruitgang dient. Van Heerwaarden maakt zich zorgen over de grote groei in de hoeveelheid publicaties in de wetenschap en wil binnen De Jonge Akademie graag bijdragen aan beleidsverandering die kwaliteit boven kwantiteit stelt in de beoordeling van wetenschappers.

Lizza Hendriks (geneeskunde, Maastricht UMC+/Maastricht University)

Lizza Hendriks is gespecialiseerd in het vaststellen en de behandeling van longkanker, met bijzondere aandacht voor uitzaaiingen in de hersenen. Het is haar ambitie om gepersonaliseerde therapie te ontwikkelen, met focus op preventie en optimale behandeling met behoud van hersenfunctie. Hiervoor zet ze immuno-, doelgerichte en radiotherapie in, en gebruikt hiervoor geavanceerde analysetechnieken zoals radiomics. Binnen De Jonge Akademie wil ze zich inzetten voor vroeg loopbaanbeleid, om jongeren geïnteresseerd te krijgen en gemotiveerd te houden voor onderzoek. Ook wil ze zich wijden aan het nieuwe erkennen en waarderen van wetenschappers, met een focus op beleid voor arts-onderzoekers.

Jeroen Leijten (biomedische technologie, Universiteit Twente)

Aan de Universiteit Twente onderzoekt bio-ingenieur Jeroen Leijten hoe de functie van natuurlijke en gekweekte organen verbeterd kan worden. Hij ontwikkelt hiervoor methoden, strategieën en materialen om de natuurlijke structuren die in onze levende weefsels voorkomen te recreëren. Daarbij zoekt hij naar synergistische interacties tussen celbiologie, biomateriaalkunde en microtechnologie. Als lid van De Jonge Akademie wil Leijten pleiten voor een nieuwe balans in het wetenschappelijke financieringsbeleid om het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te stimuleren.

Cynthia Liem (kunstmatige intelligentie, TU Delft)

Cynthia Liem is informaticus én pianist. Ze werkt aan vraagstukken rond informatiefiltering in zoekmachines en aanbevelingssystemen en aan overkoepelende vraagstukken rond resultaatvalidatie en -validiteit. Haar multidisciplinaire onderzoek draagt bij aan de betrouwbaarheid van kunstmatige-intelligentie-toepassingen en helpt mensen nieuwe inzichten te verwerven en bredere perspectieven te ontwikkelen. Binnen De Jonge Akademie wil ze zich graag inzetten voor verbeterde digitale geletterdheid, en nuances achter datagedreven wetenschap en besluitvorming toegankelijker maken voor verschillende disciplines en een breder publiek.

Michel Vols (rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen)

Jurist Michel Vols onderzoekt de delicate balans tussen een effectieve aanpak van verstoringen van de openbare orde en de eerbiediging van mensenrechten. Hij houdt zich bezig met overlast, huisjesmelkerij, drugscriminaliteit, motorbendes en zedendelinquenten. De komende jaren zal Vols met behulp van kunstmatige intelligentie legal big data analyseren om patronen en determinanten te vinden binnen juridische besluitvorming over huisuitzettingen. Vols betrekt graag het publiek bij zijn onderzoek: zo lanceerde hij www.overlastadvies.nl, waar iedereen gratis en op-maat-gemaakt juridisch advies kan krijgen. Binnen De Jonge Akademie wil Vols mensen uit wijken met sociale, fysieke en economische problemen in contact brengen met wetenschappers.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings