Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie

December 09, 2021

De Jonge Akademie krijgt er tien nieuwe leden bij! Het zijn onderzoekers uit verschillende disciplines die zich wetenschappelijk hebben bewezen en minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd.

In English

Ze doen onderzoek naar onderwerpen als het mensbeeld van de oude Grieken, de rol van AI in ontwikkelingsvraagstukken, de ‘archeologie’ van ons sterrenstelsel en hoe je een kunstmatige wiskundeleraar kunt maken. Zij worden officieel als lid geïnstalleerd op 22 maart 2022. Tijdens hun vijfjarige lidmaatschap maken ze zich sterk voor projecten op het gebied van wetenschapsbeleid, interdisciplinariteit, wetenschap en maatschappij en internationalisering.

De nieuwe leden zijn:

Tazuko van Berkel (Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, Universiteit Leiden)

Tazuko van Berkel doet onderzoek naar zelfbeeld, mensbeeld en wereldbeeld bij de oude Grieken. Ze leidt momenteel een onderzoeksproject over de geschiedenis van economisch denken in de Griekse oudheid: wat voor visies op het lichaam, vrijheid, rationaliteit, individualiteit en competitie worden voorondersteld? En is economische kennis beschrijvend of voorschrijvend, generaliseerbaar of contextueel, cijfermatig of verhalend? Binnen De Jonge Akademie wil zij onderzoeken hoe geesteswetenschappers productief het gesprek kunnen aangaan met het grote publiek. Ook wil zij graag in samenwerking met onder andere de Akademie van Kunsten een dialoogprogramma en artistieke interventie opzetten waarin scholieren leren reflecteren op consumptiegedrag en schuldenproblematiek.

Irene Dedoussi (Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, TU Delft)

Hoe kunnen technologie en beleid bijdragen aan het aanpakken van milieu-uitdagingen in luchtvaart? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van Irene Dedoussi. Ze analyseert aan de hand van modellen en metingen hoe de emissies van de luchtvaart en andere sectoren de atmosfeer beïnvloeden, met luchtverontreiniging en klimaateffecten tot gevolg. Binnen De Jonge Akademie wil Dedoussi zich sterk maken voor interdisciplinair onderzoek en ervoor zorgen dat onderzoeksresultaten niet beperkt blijven tot de academische wereld, maar toepasbaar worden in de besluitvorming en in de echte wereld.

Caroline Gevaert (geoinformatica, Universiteit Twente)

Betere data dragen bij aan betere besluitvorming in ontwikkelingsvraagstukken en hier zet Caroline Gevaert zich met haar onderzoek voor in. Aardobservatie en kunstmatige intelligentie geven ons meer inzicht in de verandering van het aardoppervlak. Zo kunnen algoritmes die de groei van sloppenwijken in kaart brengen, helpen om de situatie in die wijken te verbeteren. Gevaert richt zich in haar huidige onderzoek op het gebruik van drones en aardobservatie in ontwikkelingslanden – zowel de technische vraagstukken als de ethische vragen over de verantwoordelijk inzet van deze technologieën. Daarnaast werkt ze deeltijd als adviseur voor de Wereldbank. Bij De Jonge Akademie wil Gevaert zich inzetten voor samenwerking met onderzoekers in ontwikkelingslanden, inclusie, en alternatieve carrièrepaden voor jonge onderzoekers.

Lisa Herzog (wijsbegeerte, Rijksuniversiteit Groningen)

Lisa Herzog brengt economische en filosofische benaderingen samen. Ze stelt in haar onderzoek de vraag hoe morele en democratische waarden een grotere rol zouden kunnen spelen in de economie. Haar onderzoek is op dit moment gericht op democratische praktijken in het bedrijfsleven, beroepsethiek en de verantwoordelijkheid van wetenschappers in democratieën. Binnen De Jonge Akademie wil Herzog bijdragen aan het ondersteunen van gevluchte wetenschappers, een onderwerp waar ze zich binnen de Global Young Academy al langer mee bezighoudt. Daarnaast is ze geïnteresseerd in hoe wetenschappers door communicatie en dialoog met het brede publiek kunnen bijdragen aan het opbouwen van vertrouwen tussen wetenschap en maatschappij.

Noel de Miranda (kankerimmunologie, Leids Universitair Medisch Centrum/Universiteit Leiden)

Noel de Miranda probeert met zijn onderzoek te begrijpen hoe het immuunsysteem van de patiënt kankercellen herkent, hoe kankercellen ontsnappen aan herkenning door het immuunsysteem en hoe deze kennis vervolgens kan worden gebruikt om effectieve immunotherapieën te ontwikkelen voor het behandelen van patiënten. Als lid van De Jonge Akademie wil hij bijdragen aan een duurzame en stimulerende academische omgeving waar wetenschappers en onderzoekers zich kunnen ontwikkelen en die toegankelijk en inclusief is voor de gehele samenleving.

Jim Portegies (wiskunde, Technische Universiteit Eindhoven)

Jim Portegies onderzoekt de wiskunde van het menselijk leren. Hij vermoedt dat het menselijk leren berust op een wiskundig proces van simplificatie en abstractie. Om inzicht te krijgen in dit proces ontwikkelt en bestudeert hij universele wiskundige algoritmes die menselijk leergedrag nabootsen. In het bijzonder werkt hij aan de ontwikkeling van een kunstmatige wiskundeleraar. Binnen De Jonge Akademie wil hij zich inzetten voor een combinatie van vriendelijkheid en kwaliteit in wetenschap en onderwijs.

Else Starkenburg (sterrenkunde, Rijksuniversiteit Groningen)

Als ‘Melkwegarcheoloog’ onderzoekt sterrenkundige Else Starkenburg de vroege geschiedenis van ons sterrenstelsel via de oudste generaties sterren. Ze richtte hiertoe de Pristine Survey op, een internationaal team dat de oudste sterren en structuren in de Melkweg bestudeert. Starkenburg speelt bovendien een leidende rol bij het toepassen van nieuwe instrumentatie, waarmee we op een zeer efficiënte manier veel meer te weten kunnen komen over miljoenen sterren in de Melkweg. Binnen De Jonge Akademie wil ze zich hardmaken voor postdoctorale wetenschappers met een tijdelijk contract, een groep die in wetenschapsbeleid vaak tussen wal en schip valt. Ze pleit voor een meer inclusieve en bredere aanpak waardoor er minder talent verloren zal gaan.

Pooyan Tamimi Arab (filosofie en religiewetenschap, Universiteit Utrecht)

Pooyan Tamimi Arab doet onderzoek naar religieuze tolerantie en politiek secularisme. Hiervoor combineert hij de antropologie en kunstgeschiedenis met de politieke filosofie. Tamimi Arab schrijft met name over de tastbare uitingen van de hedendaagse religieuze diversiteit – gebouwen, geluiden, afbeeldingen en voedsel – en de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Binnen De Jonge Akademie wil hij zich inzetten voor diversiteit, interdisciplinaire samenwerking en het uitdragen van wetenschappelijke waarden zoals het ideaal van een publieke rede.

Joeri Tijdink (meta-research en psychiatrie, Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC)

Wat is verantwoord onderzoek? Deze vraag probeert Joeri Tijdink te beantwoorden in zijn onderzoek dat zich richt op het voorkomen van twijfelachtige onderzoekspraktijken en het verbeteren van de betrouwbaarheid van wetenschap en wetenschappers. Hij zet zich enerzijds in voor kwesties die individuele onderzoekers aangaan, zoals een gezond onderzoeksklimaat en goede supervisie en anderzijds voor die van het academische systeem als geheel, zoals publicatiedruk en eerlijke verdeling van onderzoeksgelden. Tijdink is betrokken bij verschillende interdisciplinaire, (inter)nationale projecten die zich richten op het stimuleren van verantwoord onderzoek. Daarnaast is hij praktiserend psychiater. Bij De Jonge Akademie is hij van plan om op een positieve manier aandacht te genereren voor mentale gezondheid onder (jonge) wetenschappers, het belang van een verantwoord onderzoeksklimaat inzichtelijk maken en de schoonheid van de wetenschap in al haar facetten belichten.

Fleur Zeldenrust (computationele hersenwetenschappen, Donders Instituut, Radboud Universiteit)

Fleur Zeldenrust is computationeel hersenwetenschapper: ze onderzoekt de werking van de hersenen door te kijken naar de berekeningen die de hersenen moeten doen om te kunnen functioneren. Ze maakt hierbij gebruik van wiskundige analyses en computersimulaties en werkt samen met onder andere biologen, psychologen, computerwetenschappers en wis- en natuurkundigen. Ze geeft leiding aan het Europese SmartNets project, waarbij vanuit verschillende perspectieven wordt onderzocht hoe biologische netwerken (zoals netwerken van hersencellen, of spreeuwen in een zwerm) functioneren. Binnen De Jonge Akademie wil ze graag werken aan de verbetering van de academische gemeenschap, maar ook de verbinding zoeken met de kunsten om te laten zien hoe echte en kunstmatige hersenen werken.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings