Nieuwe bestuursleden voor De Jonge Akademie

December 06, 2021

Per april 2022 begint Marie-José van Tol als voorzitter van De Jonge Akademie. Thijs Bol wordt de nieuwe vicevoorzitter en Hilde Verbeek gaat aan de slag als algemeen bestuurslid met portefeuille inhoud en interdisciplinariteit.

Ze zijn door de leden verkozen en zullen deze functies voor twee jaar uitvoeren.

Marie-José van Tol is universitair docent neurowetenschappen aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze onderzoekt de rol van de hersenen en cognitie bij het ontstaan en voortbestaan van psychische stoornissen, zoals depressie en angst, en specifieke symptomen zoals suïcidaliteit.

Verder zet Van Tol zich in voor het betrekken van een groter publiek bij wetenschap. Zo organiseert zij onder de noemer Marvelous Mind met haar onderzoeksinstituut filmavonden over neurowetenschappen in het Groninger Forum en is ze betrokken bij de organisatie van de Hersenolympiade voor middelbare scholieren. Van Tol is voorzitter van het internationaliseringstracé van De Jonge Akademie en zet zich in voor de werkgroep politiek & wetenschap. Ook zit ze in het bestuur van de Young Academies Science Advice Structure (YASAS).

Ledenpagina Marie-José van Tol

Thijs Bol is universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hier onderzoekt hij ongelijkheid in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de wetenschap en doceert hij over ongelijkheid en onderzoeksmethoden.

Bol mengt zich actief in het publieke debat over wetenschapsbeleid. Zijn onderzoek naar Mattheüs-effecten in de Nederlandse wetenschapsfinanciering liet zien dat onderzoekers die nét een grote beurs winnen daarna veel meer wetenschapsfinanciering ontvangen dan vergelijkbare onderzoekers die de beurs nét missen. Hij concludeert dat er grote zelfversterkende effecten zijn in de Nederlandse wetenschapsfinanciering: succes leidt tot succes, wat de vroege carrière tot een cruciale periode maakt. Binnen De Jonge Akademie is Bol voorzitter van het tracé wetenschapsbeleid. Recent was hij betrokken bij het onderzoek naar de impact van de COVID-19-pandemie op wetenschappers.

Ledenpagina Thijs Bol

Hilde Verbeek is hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht. Ze onderzoekt in het bijzonder de rol van de leefomgeving voor ouderen die intensieve zorg nodig hebben en innovatieve woonzorgconcepten als alternatief aan reguliere verpleeghuiszorg.

Haar werk wordt veelvuldig aangehaald binnen en buiten haar vakgebied, tot zelfs in de Tweede Kamer. Verbeek zet haar expertise ook bewust in buiten de academische wereld, bijvoorbeeld als adviseur voor de Raad van Ouderen en vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg, een structurele samenwerking met negen zorgorganisaties en vier kennisinstellingen (universiteit, hogeschool, twee mbo’s.) Met wetenschappelijk onderzoek beoogt ze een onafhankelijke ruimte te creëren, waarin mensen met verschillende achtergronden en opvattingen elkaars ideeën bediscussiëren. Ook binnen het onderzoek zelf is ze voorstander van interdisciplinaire samenwerking, via team science. Binnen De Jonge Akademie zet ze zich in voor de werkgroep erkennen en waarderen en is ze voorzitter van het tracé inhoud en interdisciplinariteit.

Ledenpagina Hilde Verbeek

In april 2022 nemen we ook afscheid van bestuursleden Jeroen de Ridder (voorzitter), Hester den Ruijter (vicevoorzitter) en Arjan Houtepen, die dan hun tweejarige termijn afsluiten. Hanneke Hulst en Erik van Sebille blijven nog tot 2023 in het bestuur actief.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings