De Jonge Akademie reageert op onderwijsprijs van Van Engelshoven

December 11, 2019

De Jonge Akademie is blij met de erkenning voor onderwijs, maar niet enthousiast over het idee van de minister om een prijs van maar liefst 2,5 miljoen euro in het leven te roepen. Waarom moeten die prijzen altijd zo hoog zijn?

et idee voor de grote onderwijsprijs is onderdeel van Strategisch Agenda Hoger Onderwijs, die de minister op 2 december 2019 presenteerde. Hierin werd een nieuwe onderwijsprijs van 2,5 miljoen euro voor docententeams aan een hogeschool of universiteit aangekondigd. Het Ministerie van OCW wil hiermee de waardering voor het geven van goed onderwijs een nieuwe impuls geven.

De Jonge Akademie is blij met de goede stappen die gezet worden om te erkennen en waarderen dat een wetenschapper meer doet dan onderzoek alleen. Een vergelijkbare prijs voor onderwijs is volgens hen niet meer dan logisch.

De Jonge Akademie is echter van mening dat de hoogte van zowel de nieuwe onderwijsprijs als de drie wetenschapsprijzen, de Spinozapremie en de Stevinpremie aanzienlijk gereduceerd zouden moeten worden. Zeker in deze tijd met groeiende druk op de financiering van universiteiten. Dit hoge prijzengeld houdt een supersterrenmodel in stand, waarbij de schaarse middelen bij een beperkte groep academici terecht komen die vaak al veelvuldig in de prijzen gevallen zijn.

Het volledige artikel lees je in Science Guide.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings