Mingler Scholarship 2020 voor onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van virussen en bacteriën

May 18, 2020

Het Mingler Scholarship 2020 gaat naar beeldend kunstenaar Marlies Vermeulen en hoogleraar filosofie van de gezondheidszorg Klasien Horstman voor hun actuele project Bacteria & Borders. Experimental cartography between art, lab & (daily) life.

Beeldend kunstenaar Marlies Vermeulen en hoogleraar filosofie van de gezondheidszorg Klasien Horstman ontvangen het Mingler Scholarship 2020 voor hun project Bacteria & Borders. Experimental cartography between art, lab & (daily) life. Vermeulen en Horstman gaan vanuit sociaal, medisch, biomedisch, ethisch, antropologisch en artistiek perspectief onderzoeken hoe grenzen een rol spelen in infecties en de preventie ervan. Zij ontvangen hier 10.000 euro voor. Het Mingler Scholarship wordt mogelijk gemaakt door de Akademie van Kunsten in samenwerking met De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en financieel ondersteund door de Stichting Niemeijer Fonds.

Virale landkaart

Vermeulen en Horstman vertalen de onderzoeksgegevens naar een virale landkaart waarmee zij het  bewustzijn willen creëren dat reizen over landsgrenzen nooit beperkt blijft tot de reiziger alleen. Reizigers worden altijd vergezeld door stille reisgenoten zoals virussen en bacteriën. Deze micro-organismen houden zich niet aan de officiële landsgrenzen en verspreiden zich over de hele wereld met risico’s voor de wereldwijde volksgezondheid zoals nu te zien is in de Coronacrisis.

De beoordelingscommissie, onder leiding van Micha Hamel (dichter, componist, onderzoeker en lid van de Akademie van Kunsten), prees Vermeulen en Horstman voor de goede inbedding van het artistieke onderzoek in de wetenschappelijke disciplines en vice versa. Het project heeft daarnaast - gezien de Coronacrisis - een grote relevantie. Ook vindt de commissie alternatieve cartografie een krachtig medium om het grensoverschrijdende karakter van virussen zichtbaar te maken.

Over Klasien Horstman en Marlies Vermeulen

Foto Klasien Horstman, eigen foto
Klasien Horstman. Eigen foto.

Klasien Horstman (1959) is hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg. Ze leidt onderzoek naar de samenhang van wetenschap, politiek en maatschappij in praktijken, zoals bijvoorbeeld gezondheidsbevordering (op de werkplek), gezonde buurten, vaccinaties, preventie van antibiotica resistentie. Ze  coördineerde het interdisciplinaire Erasmus+ programma Bridging Innovations, Health and Society met diverse Oost-Europese landen en leidt de Universiteitmetdebuurt, een laboratorium voor participatieve experimenten met een gezonde en veerkrachtige buurt.

Marlies Vermeulen. Fotografie: Petra Vroomen
Marlies Vermeulen. Fotografie: Petra Vroomen

Marlies Vermeulen (1986) is oorspronkelijk opgeleid als (interieur)architect en is mede-oprichter van de ruimtelijk-antropologische oftewel cartopologische praktijk Dear Hunter waarin ze door middel van kwalitatief veldwerk alternatieve kaarten en atlassen maakt. Zij is promovendus aan het Lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten van Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht en RWTH Aken en doceert cartopologie aan de faculteit Bouwkunde van verschillende universiteiten.

Over het Mingler Scholarship

Het Mingler Scholarship is ontstaan uit het Mingler-netwerk, een initiatief van de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie, beiden onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is ontwikkeld om beginnende samenwerkingen op het gebied van kunstwetenschap (binnen en buiten het Mingler-netwerk) een eerste financiële stimulans te geven. Het Scholarship wordt in drie achtereenvolgende jaren jaarlijks beschikbaar gesteld door de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie met behulp van financiering door het Niemeijer Fonds. Het Scholarship bedraagt  10,000 euro.

Over de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie van het Mingler Scholarship 2020 bestaat uit:

  • Micha Hamel, lid Akademie van Kunsten/voorzitter tracé Kunst en Wetenschap en technisch voorzitter beoordelingscommissie
  • Jelle Koopmans, lid KNAW, universitair hoofddocent Romaanse taal- en letterkunde, UvA
  • Kristine Steenbergh, lid De Jonge Akademie, universitair docent Engelse literatuur en environmental humanities, Vrije Universiteit
  • Behnam Taebi, universitair hoofddocent ethiek van technologie en wetenschappelijk directeur van het Safety & Security Institute, Technische Universiteit Delft
  • Iris van Herpen, modeontwerper, lid Akademie van Kunsten
  • Jurgen Bey, directeur Sandberg Instituut,  lid Akademie van Kunsten
  • Annelies ten Have, secretaris Akademie van Kunsten

Voor meer informatie neem contact op met Annelies ten Have

Lees meer over Mingler Scholarship

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings