Derde en laatste ronde pilot Hestia – Impuls voor vluchtelingen in de wetenschap

May 08, 2020

De derde en laatste ronde in de pilot van het programma Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap is geopend.

Binnen dit programma kunnen onderzoekers van lopende projecten met NWO-financiering academici aanstellen die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Na afronding van de pilot besluit NWO of het programma een (vast) vervolg krijgt en zo ja in welke vorm. Op 3 juni vindt er een digitale informatiebijeenkomst plaats.

De pilot, waarvan de eerste ronde in 2018 startte, is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Om in aanmerking te komen moeten academici op datum van indiening een masterdiploma hebben of al gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in Nederland. Net als in de voorafgaande rondes kunnen academici met een vluchtelingenstatus een interesseformulier invullen. NWO deelt met hun instemming deze gegevens met de instellingen en onderzoekers die interesse hebben in de call, zodat zij kunnen zoeken naar geschikte kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten. Andersom kunnen geïnteresseerde projectleiders met een lopend NWO- of ZonMw-project deze op de NWO-website plaatsen, zodat vluchtelingen zelf ook gericht op zoek kunnen naar een passend project. Zie voor de interesseformulieren www.nwo.nl/hestia

Wie kan een aanvraag indienen?

Net als in de eerdere rondes van deze call moet de aanvraag ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor een aanstelling van 18 maanden van een junior of senior onderzoeker met een aantoonbare vluchtelingenstatus. In totaal is een budget van 1.020.000 euro beschikbaar voor deze ronde. Het maximaal aan te vragen budget per aanvraag is 160.000 euro. Als het maximale bedrag wordt aangevraagd, kunnen er naar schatting totaal tussen de 7 en 10 aanvragen worden gehonoreerd. 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings