Erken en waardeer solidariteit in tijden van crisis

April 01, 2020

Ook voor wetenschappers is het geen business as usual. Net als iedereen moeten ze balanceren tussen onzekerheid, zorgtaken en werk dat niet kan wachten. De Jonge Akademie vreest dat zonder solidariteit en ruimhartigheid richting collega’s in deze crisis een kloof zal ontstaan tussen wetenschappers.

Wetenschappers die door grote onderwijstaken, zorgtaken, of de hoge mentale belasting weinig tijd hebben om hun werk goed te kunnen doen en wetenschappers die opeens veel extra ruimte ervaren om zich juist hierop te richten.

De Jonge Akademie roept daarom op tot solidariteit in de wetenschap ten tijde van de Covid-19-crisis. Daar moeten universiteiten, NWO en andere subsidiegevers aan bijdragen. 

Vooral voor promovendi, of ze nou werknemer zijn of beurspromovendus, is verlenging van de periode waarin ze met een beurs of salaris hun project kunnen uitvoeren essentieel in een tijd waarin hun project niet zelden helemaal stil ligt. Universiteiten zouden, vindt De Jonge Akademie, dus ook een stap verder kunnen gaan en de criteria voor een vaste aanstelling of promotie aanpassen aan deze unieke omstandigheden. Te denken valt aan anders erkennen en waarderen en evalueren op basis van een kleiner aantal productieve jaren dan gebruikelijk. En waarom zou waardering niet uitgaan van aspecten als het ondersteunen van collega’s, het aanpassen van onderwijs en het tonen van solidariteit?

Wanneer een systeem waarin al zoveel werkdruk is getroffen wordt door een crisis van deze omvang, zijn maatregelen nodig om de druk niet nog meer te laten stijgen.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings