Het academisch jaar is te lang en te vol

September 06, 2021

Het Nederlands academisch jaar is uitzonderlijk lang. Dit veroorzaakt een hoge werkdruk voor docenten en studenten en laat weinig tijd over voor onderzoek en andere wetenschappelijke kerntaken.

De Jonge Akademie onderzocht het Nederlands academisch jaar in vergelijking met het buitenland en doet concrete aanbevelingen voor verbetering.

Nederlandse docenten besteden gemiddeld twee hele maanden per jaar meer aan doceren of tentamineren dan hun collega’s aan de universiteiten uit een internationale steekproef. Zo blijkt uit het rapport ‘Een slimmer academisch jaar’ dat De Jonge Akademie vandaag uitbrengt. Het academisch jaar kent tussen september en juli bovendien nauwelijks rustmomenten. Onderzoek en andere kerntaken komen zo in het gedrang en studenten en docenten ervaren een zeer hoge werkdruk.

Het rapport betoogt dat de optimale lengte en indeling van het academisch jaar sterk verschilt tussen disciplines en domeinen: voor bijvoorbeeld geneeskunde kan de optimale jaarindeling anders zijn dan voor rechten of Nederlands.

De Jonge Akademie adviseert

  1. De onderwijskalender flexibel aan te passen aan de behoeften van verschillende disciplines.
  2. Het aantal onderwijsweken te reduceren.
  3. Het aantal toetsweken te reduceren.
  4. Onderwijsvrije periodes streng te bewaken.
  5. Onderwijsvormen te diversifiëren en autonomie van studenten te stimuleren.

Lees het rapport

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings