De Jonge Akademie: Minder werkdruk in een korter academisch jaar

September 28, 2020

Het academisch jaar in Nederland is lang. Opvallend lang. Ondertussen ervaart maar liefst 70% van het personeel van de Nederlandse universiteiten een ongezond hoge werkdruk ervaart.

In vergelijking met andere West-Europese landen (waaronder Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk), en de Verenigde Staten is het aantal collegeweken en tentamenperiodes hoog. Een andere aanpak, met minder collegeweken, blokken en tentamens, zou zuurstof in het systeem brengen. Dit betekent meer hersteltijd voor docenten én studenten, minder versnippering van tijd en inspanningen – en dus minder administratie en stress. En daarmee een oplossing zonder noemenswaardige budgettaire impact. Een korter academisch jaar samen kan samen gaan met een hoge kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Een korter academisch jaar verschaft universitair (hoofd)docenten en hoogleraren een langere aaneengesloten periode om gefocust aan onderzoek te werken, het onderwijs structureel te verbeteren, of hun werk op een andere manier daar te krijgen waar het de grootste waarde heeft.

De Jonge Akademie heeft vorig jaar met verschillende partijen gesprekken gevoerd over dit onderwerp. Deze verkenning wordt nu verder uitgewerkt. 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings