NWO-Vidi voor leden De Jonge Akademie

November 04, 2020

Vandaag maakte NWO 81 onderzoekers bekend die een Vidi-financiering zullen ontvangen. Onder deze laureaten bevinden zich onze leden Lisa Becking, Quentin Bourgeois, Tatiana Filatova, Barbora Holá, Liesbeth Janssen, Dora Matzke en Christiaan Vinkers.

De financiële toekenning is bedoeld om de komende vijf jaar een onderzoeksgroep op te zetten en een eigen, vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen.

Gehonoreerde onderzoeken

In de komende vijf jaar zullen de volgende onderzoeksprojecten met behulp van een Vidi-beurs worden uitgevoerd.

Marien Tijdmachine: een unieke kijk op biodiversiteit in zee 

Lisa Becking, Wageningen universiteit 

Om vandaag al te kunnen zien hoe het zeeleven in de toekomst zal reageren op hogere temperaturen en toenemende vervuiling, onderzoek ik mariene meren – eilanden van zeewater. Dit levert nieuwe inzichten op in de gevolgen van klimaatverandering op de biodiversiteit in tropische zeeën.

De pratende doden: reconstrueren van informatie-uitwisseling 5000 jaar geleden

Quentin Bourgeois, Universiteit Leiden 

Hoe is het mogelijk dat mensen die ver van elkaar leven, elkaar waarschijnlijk nooit gezien hebben, toch precies dezelfde rituele praktijken en denkwerelden erop nahouden? Dat gaat dit project uitzoeken aan de hand van communicatienetwerken van 5000 jaar geleden.

Een sociaal omslagpunt: klimaatbestendige toekomsten door transformationele aanpassing

Tatiana Filatova, Universiteit van Twente

Toenemende gevolgen van klimaatverandering kunnen niet worden aangepakt middels conventionele maatregelen. Het hedendaagse klimaatprobleem maakt transformationele aanpassingen onvermijdelijk, echter hebben incrementele veranderingen de maatschappelijke voorkeur. Dit project bestudeert eerdere transformaties ten gevolge van natuurrampen en ontwikkelt computermodellen om maatschappelijke omslagpunten te begrijpen en daarmee beleidsbeslissingen voor klimaataanpassingen beter te onderbouwen.

Van het verleden terug naar de toekomst: Intergenerationele nalatenschappen van massageweld

Barbora Holá, Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Genocide, oorlog en staatrepressie gaan gepaard met massaal geweld, dat grote gevolgen heeft voor degenen die het rechtstreeks treft én voor toekomstige generaties. Dit project onderzoekt hoe erfenissen van massaal geweld worden overgedragen op volgende generaties en welke rol ‘transitional justice’ mechanismen zoals strafrechtspleging en ambtelijke zuiveringen hierin spelen.

Glasvorming ontrafeld

Liesbeth Janssen, Technische Universiteit Eindhoven

Glas wordt al eeuwenlang gebruikt in huishoudelijke, industriële en technologische toepassingen. We begrijpen echter nog verrassend weinig van de onderliggende fysische principes van glasvorming. De onderzoekers gaan met behulp van slimme computertechnieken een nieuwe theorie ontwikkelen om het ontstaan van glas beter te begrijpen.

Hoe snel kan je stoppen?

Dora Matzke, Universiteit van Amsterdam

Het vermogen om reeds ingezette handelingen te stoppen is belangrijk voor zelfbeheersing en helpt mensen veilig functioneren in hun omgeving. Dit project heeft als doel om een methodologisch raamwerk te ontwikkelen voor het meten van de psychologische processen die mensen in staat stellen om ongewenst gedrag te onderdrukken.

De grote impact van jeugdtrauma bij depressie

Christiaan Vinkers, Amsterdam UMC

Veel mensen hebben jeugdtrauma meegemaakt en lopen risico op psychiatrische ziektes zoals depressie. Maar kunnen mensen herstellen van jeugdtrauma? Ik onderzoek waarom de gevolgen van jeugdtrauma zo langdurig en ernstig zijn, en of we met een ‘reset’ van het stress systeem deze vorm van depressie beter kunnen behandelen.

Vernieuwingsimpuls

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen.

Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings