Diversiteit en inclusie bij Nederlandse universiteiten

December 16, 2020

Op 1 december nam de Kamer een serie moties aan waarin belangrijke onderdelen van het Nationale Actieplan Diversiteit en Inclusie van minister Van Engelshoven worden verworpen.

CDA, VVD, PVV en SGP willen voorlopig geen Kenniscentrum Diversiteit, geen monitoring van de etnische samenstelling van studenten en staf, en geen reflectie op diversiteit in het team in onderzoeksvoorstellen. 

Diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda’s van Nederlandse universiteiten, maar het beleid is niet onomstreden.

Daarom brachten Saskia Bonjour en Marieke van den Brink (resp. lid en alumnus van De Jonge Akademie) in een recent onderzoek het diversiteitsbeleid van twaalf  Nederlandse universiteiten in kaart. Ze constateren dat er grote stappen zijn gezet, maar dat er veel nog beter kan. Diversiteitsbeleid moet niet alleen gericht zijn op vrouwen, maar op een veel bredere doelgroep; het moet niet alleen gericht zijn op cijfers, maar ook op instituties en inhoud; en de verantwoordelijkheid moet niet alleen bij Diversity Office(r)s worden gelegd, maar vooral bij Colleges van Bestuur, decanen en afdelingsvoorzitters.

De resultaten van dit onderzoek, dat werd mogelijk gemaakt met een projectbeurs van De Jonge Akademie, werden op persoonlijke titel gepubliceerd in Thema Hoger Onderwijs. Het Hoger Onderwijs Persbureau publiceerde een interview met Saskia Bonjour.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings