Nieuwe samenwerking Europese Young Academies

December 18, 2020

De Young Academies Science Advice Structure (YASAS) is een samenwerkingsverband tussen veertien Europese Young Academies. YASAS is een platform voor constructieve samenwerking en kennisuitwisseling voor early career onderzoekers in Europa.

Naast De Jonge Akademie nemen dertien andere Young Academies deel (België, Denemarken, Duitsland, Finland, Hongarije, Noorwegen, Polen, Roemenië, Schotland, Spanje, Zweden, Young Academy of Europe, en de Global Young Academy). Andere landen worden van harte uitgenodigd om ook mee te doen.

Het doel van YASAS is om bij te dragen aan het Scientific Advice Mechanism van de Europese Commissie door deel te nemen aan Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA). De veertien Young Academies in YASAS zijn zeer enthousiast over deze samenwerking die hopelijk zal leiden tot meer zeggenschap voor jonge onderzoekers in het Europese wetenschapsbeleid. Vanuit De Jonge Akademie neemt Marie-José van Tol zitting in het bestuur van YASAS.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings