1,1 miljard extra nodig voor de wetenschap, concludeert adviesbureau PwC

March 05, 2021

De Jonge Akademie verwelkomt de conclusie van adviesbureau PWC dat het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek ongeveer 1,1 miljard te kort komt.

Die conclusie onderbouwt de jarenlange pleidooien van De Jonge Akademie en andere wetenschapsorganisaties om structureel meer geld voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek uit te trekken.

Jeroen de Ridder, voorzitter De Jonge Akademie: “Dit onderzoek is een enorme steun in de rug voor de sector en voor collega’s die al jarenlang aandacht vragen voor de torenhoge werkdruk en de risico’s voor onderwijskwaliteit en onderzoek. De paragraaf over hoger onderwijs en wetenschap voor het volgende regeerakkoord ligt hiermee klaar!”

Kwaliteit in het gedrang

PwC deed in opdracht van minister Ingrid van Engelshoven van OCW onderzoek naar de bekostiging van mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Vandaag stuurde de demissionaire minister het rapport van PwC naar de Tweede Kamer. Voor het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek is het macrobudget ontoereikend, stelt PwC. Zonder extra geld dreigt de kwaliteit en de toegankelijkheid van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in het gedrang te komen. Het rapport rekent voor dat €1,1 miljard per jaar extra nodig is, waarvan €800 miljoen structureel.

Werkdruk

Het tekort op het budget heeft zijn weerslag op het welzijn en functioneren van wetenschappelijk personeel. Uit onderzoek blijkt dat 70% van hen een ongezond hoge druk op het functioneren ervaart. De Jonge Akademie brengt dit al jaren op verschillende manieren onder de aandacht en zoekt naar creatieve aanpassingen in het systeem: een slimmer ingericht academisch jaar, minder administratie voor kwaliteitszorg en samenwerking tussen instellingen in het onderwijs. Maar zonder extra structureel budget is de beweegruimte beperkt en daarom is De Jonge Akademie verheugd met het onderzoek van PwC dat aantoont dat meer geld inderdaad nodig is.

Ongebonden onderzoek

Voor het onderzoek beveelt PwC aan met een duidelijkere onderzoeksambitie te komen, waarbinnen middelen beschikbaar zijn voor ongebonden onderzoek. Deze aanbeveling past bij de KNAW-adviezen ‘Evenwicht in het wetenschapssysteem’ (2019) en ‘Het rolling-grantfonds’ (2020), die De Jonge Akademie onderschrijft.

Investeren in kenniseconomie

De Jonge Akademie staat pal achter het pleidooi van de Kenniscoalitie voor een stabiele groei van overheidsuitgaven aan R&D en innovatie tot 3 procent van het bruto binnenlands product in 2030. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie. De aanbeveling van PwC is hiervoor een eerste stap in de goede richting en De Jonge Akademie hoopt dat het volgende kabinet deze zal overnemen.

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings