Bas Borsje

Bas Borsje onderzoekt hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Zijn werk integreert kennis van waterbouwkunde, fysica, ecologie en bestuurskunde. Hiermee draagt hij bij aan een klimaatbestendige inrichting van onze kustgebieden.

In English

Bij De Jonge Akademie hoopt hij zich in te zetten om onderzoeksresultaten eerlijk en begrijpelijk toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarnaast wil hij letterlijk met de voeten in de klei staan samen met jonge mensen. Als je samen naar buiten gaat, ga je met elkaar in gesprek en ga je pas echt van elkaar leren.

 Persoonlijke website 

 Titels

 Dr. ir. 

 

 Voorletters

 B.W. 

 Hoofdfunctie

 Universitair hoofddocent

 

 Vakgebieden

Waterbouwkunde
Klimaatadaptatie

 

 Leeropdracht / expertise

 Klimaatbestendig inrichten van onze omgeving

 

 Lid sinds 

 26-03-2024

 

 Verbonden aan

 Universiteit Twente – Faculty of Engineering Technology (ET)

 

 Contact

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings