Vasiliki Kosta

Vasiliki Kosta is geïnteresseerd in de grondrechten van de EU en meer in het algemeen in "horizontale" institutionele en constitutionele kwesties die verschillende beleidsterreinen van het EU-recht bestrijken.

In English

Zij focust zich op de materiële bescherming van de grondrechten van de EU op verschillende EU beleidsterreinen en in het bijzonder de spanning tussen deze grondrechten en de interne markt, ex ante mechanismen voor grondrechtenbescherming in de EU, het evenredigheidsbeginsel, en de relatie tussen de EU en het EVRM. Binnen De Jonge Akademie wil ze met name werken aan het vergroten van de mogelijkheden voor en daadwerkelijke samenwerking tussen kunsten en wetenschappen.

Onderzoek/publicaties

Titels

Dr.

 

Voorletters

V.

 

Hoofdfunctie

Universitair hoofddocent Universiteit Leiden

 

Vakgebieden

Europees recht 

 

Lid sinds

01-04-2023 

 

Verbonden aan

Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Europa Instituut 

 
 

Video

Vasiliki Kosta - De Jonge Akademie 2023

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings