Max van Duijn

Max van Duijn onderzoekt het menselijk vermogen om zich in anderen in te leven en zich de wereld voor te stellen vanuit hun perspectief, ook wel “gedachtelezen” of “Theory of Mind” genoemd.

In English

Waar dit vermogen traditioneel vooral is onderzocht via psychologische taken en experimenten, bestudeert hij het in de natuurlijke context van menselijke communicatie en interactie. Met een combinatie van technieken uit de taalkunde, narratologie, datawetenschappen en kunstmatige intelligentie, analyseert hij hoe kinderen en volwassenen andermans perspectieven innemen en uitwerken in gesprekken, verhalen en andere vormen van taalgebruik. Hiermee verbindt zijn onderzoek de alfa-, gamma- en bètawetenschappen. Max vindt het leuk en belangrijk om over wetenschap te vertellen aan zowel studenten als een breder publiek. Zijn publicaties verschijnen in het Engels en Nederlands, in zowel wetenschappelijke als populariserende context.

Persoonlijke website   Onderzoek/publicaties

Titels

Dr.

 

Voorletters

M.J.

 

Hoofdfunctie

Universitair docent Universiteit Leiden

 

Vakgebieden

Empirische narratologie
Kunstmatige intelligentie 

 

Lid sinds

01-04-2023

 

Verbonden aan

Universiteit Leiden, Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS)

 
 

Video

Max van Duijn - De Jonge Akademie

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings