Ingrid Leijten

Haar onderzoek naar de (veranderende) rol en betekenis van grondrechten plaatst Ingrid Leijten in de context van bredere constitutioneelrechtelijke en rechtsstatelijke vraagstukken.

In English

Hoe zit het met de scheiding der machten en de representatie van burgers en hun belangen; wat is de betekenis van de Grondwet voor burgers en in het publieke debat? Daarbij kijkt zij naar zowel klassieke grondrechten als de vrijheid van meningsuiting en het recht op persoonlijke levenssfeer, als naar sociale grondrechten zoals het recht op sociale zekerheid of gezondheid. Door gebruik te maken van inzichten uit de theorie en praktijk van grondrechtenbescherming in Nederland en daarbuiten, wil zij bijdragen aan discussies over de legitimiteit van en vertrouwen in de overheid. Met De Jonge Akademie wil zij onder meer werken aan de communicatie van wetenschappelijke bevindingen die het rechtsstatelijk bewustzijn kunnen vergroten.

Persoonlijke website  Onderzoek/publicaties

Titels

Prof. dr.

 

Voorletters

A.E.M.

 

Hoofdfunctie

Hoogleraar Tilburg University

 

Vakgebieden

Constitutioneel recht 

 

Lid sinds

01-04-2023

 

Verbonden aan

Tilburg University, Tilburg Law School

 
 

Video

Ingrid Leijten - De Jonge Akademie 2023

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings