Bieke Cattoor

Bieke Cattoor onderzoekt de landschapsverbeelding, en focust daarbij op alledaagse stedelijke omgevingen. Haar werk is zowel analytisch als ontwerpmatig, integreert inzichten uit alfa, beta en gammawetenschappen, en draagt bij aan een meer leefbare, duurzame en veerkrachtige stad.

In English

Grafische onderzoeksresultaten werden tentoongesteld op internationale exposities, in musea en kunstencentra. In Vlaanderen herdacht zij de relatie tussen infrastructuur en landschap. Momenteel werkt zij samen met burgerwetenschappers en stedelijke actoren, aan een herverbeelding van de Randstad als tuinencomplex, en van Randstad bewoners als tuiniers van een meer sociale en ecologische leefomgeving. Binnen de Jonge Akademie vertegenwoordigt zij de ontwerpende wetenschappen, en wil zij zich inzetten voor een meer diverse benadering van kenniscreatie, verwerving en communicatie.

Onderzoek/publicaties 

Titels

Dr.ir.

 

Voorletters

B.

 

Hoofdfunctie

Universitair docent TU Delft 

 

Vakgebieden

Landschapsarchitectuur 

 

Lid sinds

01-04-2023

 

Verbonden aan

TU Delft, Faculteit Bouwkunde 

 

Contact

 
 

Video

Bieke Cattoor - De Jonge Akademie 2023

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings