Marjolijn Bol

Marjolijn Bol werkt aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt vanuit de geschiedenis van de creatieve exploratie van materiaal en maakproces, de samenhang tussen kunst- en kennisgeschiedenis.

In English

Haar huidige onderzoek richt zich op de geschiedenis van duurzaamheid in de kunst. Waarom hebben kunstenaars objecten willen maken waarvan ze hoopten dat ze lang bewaard zouden kunnen blijven? En waarom wilden opdrachtgevers dit soort objecten bezitten? Bij de Jonge Akademie wil ze haar expertise op het gebied van performative methods (reconstructies) inzetten voor het bevorderen van disciplineoverstijgend onderzoek en het betrekken van een groter publiek bij wetenschap.

Titels

Dr. 

 

Voorletters

M.A.H.

 

Hoofdfunctie

Universitair docent 

 

Vakgebieden

Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis

 

Verbonden aan

Universiteit Utrecht

 

Contact

 
 

 

Video

 

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings