Shari Boodts

Met haar onderzoek naar tekstoverlevering en -manipulatie in Middeleeuwse manuscripten probeert Shari Boodts (1986) bruggen te slaan, tussen Oudheid en Middeleeuwen, tussen klassieke filologie en receptiestudies, en tussen erfgoedinstellingen en de academische context.

In English

Ze bouwt aan manieren om het steeds groeiende corpus gedigitaliseerde manuscripten volop in te zetten in historisch onderzoek. Haar focus ligt daarbij op het identificeren en interpreteren van bewuste en onbewuste strategieën van kennisoverdracht en perceptievorming. Binnen De Jonge Akademie wil ze pleiten voor meer mogelijkheden voor team science, onder andere via meer en flexibele onderzoeksfinanciering voor groepen. Daarnaast wil ze meewerken aan een mentaliteitswijziging, zodat het regerende gevoel onder academici niet langer dat van een race naar de top is, maar ‘we’re in this together’.

Titels

Dr.

 

Voorletters

S.

 

Hoofdfunctie

Senior onderzoeker

 

Vakgebieden

Middeleeuwen
Klassieke taal- en letterkunde
Godgeleerdheid en religiewetenschappen
Digital humanities
Oudheid
Boekwetenschappen, bibliotheekwetenschappen en informatiewetenschappen

 

Leeropdracht

Oude en Middeleeuwse Geschiedenis

 

Verbonden aan

Radboud Universiteit

 

Contact

 
 

 

Video

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings