Lotte Krabbenborg

Socioloog en politiek filosoof Lotte Krabbenborg bestudeert de verschillende manieren waarmee burgers invloed uitoefenen op de totstandkoming, uitvoering en maatschappelijke inbedding van wetenschap en technologie.

In English

Ze is vooral geïnteresseerd in de mogelijkheden en belemmeringen om al vroeg te identificeren welke ethische en maatschappelijke aspecten van nieuwe technologieën moeten meetellen bij besluitvorming over wetenschaps- en technologieontwikkeling. Bekende voorbeelden waarbij die spelen zijn nanotechnologie en genoombewerking. Binnen De Jonge Akademie wil Lotte Krabbenborg evaluatieonderzoek doen naar initiatieven met als doel wetenschap en technologieontwikkeling te democratiseren, zoals De Nationale Wetenschapsagenda. Ze wil zich ook inzetten voor het ontwikkelen van (institutionele) richtlijnen waarmee de dialoog tussen wetenschap en samenleving kan worden geoptimaliseerd.

Titels

Dr.

 

Voorletters

L.

 

Hoofdfunctie

Universitair hoofddocent (tenure track)

 

Vakgebieden

Sociologie
Technologie in de geneeskunde en gezondheidszorg
Communicatiewetenschap

 

Leeropdracht

Publieke participatie in de ontwikkeling van wetenschap en technologie

 

Lid sinds

01-04-2020

 

Verbonden aan

Radboud Universiteit

 
 

 

Video

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings