Joeri Tijdink

Wat is verantwoord onderzoek? Deze vraag probeert Joeri Tijdink te beantwoorden in zijn onderzoek dat zich richt op het voorkomen van twijfelachtige onderzoekspraktijken en het verbeteren van de betrouwbaarheid van wetenschap en wetenschappers.

In English

Hij zet zich enerzijds in voor kwesties die individuele onderzoekers aangaan, zoals een gezond onderzoeksklimaat en goede supervisie en anderzijds voor die van het academische systeem als geheel, zoals publicatiedruk en eerlijke verdeling van onderzoeksgelden. Tijdink is betrokken bij verschillende interdisciplinaire, (inter)nationale projecten die zich richten op het stimuleren van verantwoord onderzoek. Daarnaast is hij praktiserend psychiater. Bij De Jonge Akademie is hij van plan om op een positieve manier aandacht te genereren voor mentale gezondheid onder (jonge) wetenschappers, het belang van een verantwoord onderzoeksklimaat inzichtelijk maken en de schoonheid van de wetenschap in al haar facetten belichten.

Persoonlijke website   Onderzoek/publicaties

Titels

Dr.

 

Voorletters

J.K.

 

Hoofdfunctie

Universitair docent

 

Vakgebieden

Metaresearch
Wetenschappelijke integriteit, validiteit, wetenschapsbeleid, onderzoeksklimaat
Psychiatrie

 

Lid sinds

23-03-2022

 

Verbonden aan

Vrije Universiteit Amsterdam en Amsterdam UMC - afdeling Ethiek, Recht en Humaniora

 
 
 

 

Video

Images

Contactgegevens 

De Jonge Akademie
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0867
E-mail: 
dja@knaw.nl

Ga naar contact

Over

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Meer over De Jonge Akademie  > 

 

Cookie settings